Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІЙ РОБОТІ

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІЙ РОБОТІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІЙ РОБОТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,28 KB
Завантажень:
149
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СОЛОПЧУК Дмитро Миколайович
УДК 37.037:374.1(043.3)
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІЙ РОБОТІ
13.00.07 – теорія і методика виховання
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті проблем виховання АПН України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент,
Жевага Сергій Іванович,
Інститут проблем виховання АПН України,
старший науковий співробітник лабораторії
фізичного розвитку
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
Оржеховська Валентина Михайлівна,
Інститут проблем виховання АПН України,
завідувач лабораторії превентивного виховання;
кандидат педагогічних наук, доцент,
Дутчак Мирослав Васильович,
Національний університет фізичного виховання
і спорту України, проректор з навчально-виховної
роботи
Захист відбудеться 30 жовтня 2007 р. о 16 годині на засіданні спе-ціа-лізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9, 8-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9).
Автореферат розіслано 29 вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Масол Л.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Нині стало загальнодержавною проблемою погіршення здоров’я як дорослого населення, так і молодого покоління. Це явище зумовлено цілою низкою об’єктивних причин: зниженням матеріального добробуту значної частини населення, погіршенням екологічної ситуації, недосконалістю інфраструктури охорони здоров’я, збільшенням навчального навантаження учнівської молоді, відсутністю сформованої системи культури здоров’я в суспільстві. Ситуація ускладнюється ще й тим, що багато учнів не усвідомлюють значущість здоров’я як необхідної умови життя й переважно нехтують елементарними нормами піклування про нього, що веде до зростання соматичних захворювань, функціональних відхилень та психічних розладів.
Останнім часом акцент у збереженні й зміцненні здоров’я зміщується у бік активізації здоров’язберігаючої позиції самої особистості, підвищення рівня знань, оволодіння уміннями й навичками здорового способу життя. На це орієнтують Закони України “Про освіту”, “Про охорону дитинства”, Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті, Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Ця проблема стала предметом дослідження філософів, медиків, психологів, педагогів, зокрема проблему особистісно зорієнтованого підходу до вихован-ня висвітлено в роботах К. Абульханової-Славської, І. Беха, Л. Божович, Ю. Кікнадзе, О. Кононко, М. Левківського, А. Маслоу, С. Рубін-штейна, К. Чор-ної та ін.; психолого-педагогічні аспекти виховання здорового способу життя дітей і молоді розглянуті в дослідженнях Т. Бойченко, Г. Голобородько, Н. Денисенко, О. Жабокрицької, Т. Круцевич, В. Оржеховської, Ю. Похоленчука, В. Радула, С. Свириденко, М. Солоп-чука, А.Шинкарюка; формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури досліджували В. Ареф’єв, О. Артюшенко, О. Вацеба, Г. Власюк, Л. Волков, Л. Гурман, О. Дубогай, С. Закопайло, М. Зубалій, С. Жевага, В. Кузьменко, О. Куц, В. Новосель-ський, І. Петренко, Р. Раєвський, А. Рибковський, А. Сват’єв, О. Скоробогатов, С. Сичов, Є. Столітенко, А. Турчак, Б. Шиян, П. Щербак та інші.
Дослідження В. Бальсевича, П. Виноградова, Н. Граєвської, С. Гуськова, Е. Дєхтярьова, М. Дутчака та інших свідчать про те, що перспективним для дітей і молоді є заняття у навчально-тренувальних групах за межами навчального часу, організація тренувань з урахуванням інтересів і свободи вибору занять.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІЙ РОБОТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок