Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: СЕМАНТИЧНІ, ПРАГМАТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ ЗАПЕРЕЧЕННЯМ ЗАПЕРЕЧЕННЯ (на матеріалі сучасної французької мови)

Загрузка...

СЕМАНТИЧНІ, ПРАГМАТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ ЗАПЕРЕЧЕННЯМ ЗАПЕРЕЧЕННЯ (на матеріалі сучасної французької мови) / сторінка 3

Назва:
СЕМАНТИЧНІ, ПРАГМАТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ ЗАПЕРЕЧЕННЯМ ЗАПЕРЕЧЕННЯ (на матеріалі сучасної французької мови)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,16 KB
Завантажень:
294
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Були використані також кількісні методи опрацювання матеріалу.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше у вітчизняній лінгвістиці у межах теорії інтегративної прагматики було здійснене комплексне дослідження ви-словлювань із запереченням заперечення в сучасній французькій мові. Вперше були досліджені семантичний і прагматичний аспекти і визначені дискурсивно-прагматичні характеристики заперечення заперечення, в результаті чого вперше було виявлено залежність семантики висловлювань, що містять заперечення заперечення, від їхньої аргументативної (прагматичної) спрямованості, що свідчить про динамічну взаємодію семантики й прагматики в мовленні. Також уперше були охарактеризовані семантичний і прагматичний аспекти заперечення заперечення в оцінних висловлюваннях, рекламному дискурсі, а також у заперечних висловлюваннях, що містять ірреальні форми кондиціонала.
Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що воно є певним внеском у подальшу розробку базових положень теорії інтегративної прагматики щодо взаємодії її складових – синтаксису, семантики і прагматики, зокрема, в розробку проблеми взаємодії семантики та прагматики в дискурсі, а також у розробку аксіологічної проблематики. Отримані нові знання про засоби вираження й семантичні та прагматичні особливості висловлювань із запереченням заперечення у французькій мові можуть бути використані в подальшому дослідженні взаємовідносин стверджувального й заперечного компонентів значення висловлювання в системно-мовному й функціональному планах.
Практичне значення роботи полягає в тому, що теоретичні положення та висновки проведеного дослідження можуть знайти практичне застосування в курсах теоретичної й практичної граматики сучасної французької мови (розділи “Синтаксис речення”, “Теорія мовленнєвих актів”), а також у спецкурсах “Основи теорії мовленнєвої комунікації”, “Аналіз надфразних єдностей”, “Аксіологічні аспекти мови та мовлення”, “Основи теорії інтегративної прагматики”. Отримані дані можуть бути також використані в науково-дослідній роботі.
Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати роботи були предметом обговорення на науковій конференції “Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов” (Харків, 1996 р.), міжнародній конференції “Единство системного и функционального анализа языковых единиц” (Бєлгород, 1999 р.), міжнародній конференції, присвяченій актуальним проблемам семантичних досліджень (Харків, 2001 р.), VІІ міжнародній конференції “Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур” (Дніпропетровськ, 2001 р.).
Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження цілком відбиті в 4 статтях, опублікованих у фахових виданнях України й тезах 3 наукових конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків опрацьованої наукової літератури та використаних джерел ілюстративного матеріалу.
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено наукову новизну, теоретичне й практичне значення дослідження, об’єкт, предмет, мету та завдання роботи, описано методи й матеріал дослідження, сформульовано основні положення, що виносяться на захист, окреслені можливі сфери використання отриманих результатів.
Перший розділ присвячений огляду загальнотеоретичних проблем вивчення заперечення в сучасній лінгвістиці, особливостям трактування заперечення в логіці та філософії; особлива увага в розділі приділяється висвітленню основних прагматичних теорій заперечення, а також проблемі висловлювань, що містять заперечення заперечення, в сучасній французькій мові.
У другому розділі аналізуються основні семантичні і прагматичні ознаки заперечення заперечення, а також механізм реалізації й засоби вираження заперечення заперечення в дискурсі.
У третьому розділі досліджуються прагматичні й семантичні особливості вживання заперечення заперечення в оцінних висловлюваннях у цілому, і у французькому рекламному дискурсі, зокрема.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: СЕМАНТИЧНІ, ПРАГМАТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ ЗАПЕРЕЧЕННЯМ ЗАПЕРЕЧЕННЯ (на матеріалі сучасної французької мови)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок