Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,20 KB
Завантажень:
288
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національний фармацевтичний університет
Куценко Сергій Анатолійович
УДК 614.27:615.1:658.7/.8
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
Харків - 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації Національ-ного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України
Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Мнушко Зоя Миколаївна,
Національний фармацевтичний університет,
завідуюча кафедри менеджменту та маркетингу у фармації
Офіційні опоненти:
доктор фармацевтичних наук, професор Посилкіна Ольга Вікторівна,
Національний фармацевтичний університет,
завідуюча кафедри економіки підприємства
доктор фармацевтичних наук Громовик Богдан Петрович,
Одеський державний медичний університет,
професор кафедри організації та економіки фармації
Захист відбудеться "____" ___________ 2007 р. о _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м.Харків, вул.Пушкінська, 53.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету за адресою: 61168, м.Харків, вул.Блюхера, 4.
Автореферат розісланий "____" _____________ 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, професор Д.І. Дмитрієвський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливою складовою вирішення загальнодержавних завдань покращання здоров'я населення України є якісне, безвідмовне й своєчасне задоволення його потреб у лікарських засобах (ЛЗ).
В умовах конкурентного середовища на вітчизняному фармацевтичному ринку це можливе лише при суттєвому удосконаленні діяльності всіх ланок виробництва й розподілу фармацевтичної продукції, в тому числі оптових фармацевтичних підприємств (ОФП), на основі застосування сучасних науково обґрунтованих логістичних підходів до організації виробничо-комерційної діяльності.
Незважаючи на виникнення та розвиток останнім часом фармацевтичної логістики, як окремого напрямку наукових досліджень в Україні, представленої роботами Громовика Б.П., Мнушко З.М., Пономаренка М.С., Посилкіної О.В., Толочка В.М. та інших, ряд напрямків оптимізації роботи ОФП до цього часу не отримали достатньої науково-теоретичної, методологічної, практичної підтримки та забезпечення. Серед них обґрунтований вибір постачальників, раціональна організація транспортної складової обслуговування замовників, вивчення вимог аптек до якості обслуговування та їх прихильності до оптових посередників, покращання пропонованого логістичного обслуговування (ЛО), розрахунок цінових знижок при дистриб'юції ЛЗ.
Вищевикладені проблеми й зумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили її мету, завдання, структурну та логічну побудову послідовності дослідження, обумовили актуальність та доцільність роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер- таційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Націона-льного фармацевтичного університету (№ державної реєстрації 0103U000479).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних основ, методичних підходів та практичних рекомендацій з оптимізації виробничо-комерційної діяльності ОФП на основі системного підходу і логістичного моделювання.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

провести аналіз публікацій щодо стану, перспектив та проблем функціонування ОФП в ринкових умовах, а також встановити найбільш важливі напрямки вдосконалення діяльності ОФП на основі логістичного підходу;

проаналізувати підходи і засоби логістичного моделювання (ЛМ) діяльності ОФП, що зараз застосовуються, та визначити необхідні методи для дисертаційного дослідження;

розробити моделі та алгоритми для вибору оптовиками виробників-постачальників кількох аналогічних ЛЗ;

адаптувати і застосувати багатокритерійні підходи до сегментації аптек з боку ОФП з урахуванням параметрів якості та умов обслуговування;

вдосконалити транспортні складові доставки ЛЗ від ОФП в аптеки;

обґрунтувати необхідність використання методів теорії нечітких множин (ТНМ) для оцінки параметрів ЛО на ринку ЛЗ, здійснити моделювання якісних і цінових складових діяльності ОФП;

розробити методику визначення прихильності аптек до ОФП та вибору оптового постачальника на основі оцінок якості ЛО;

опрацювати структуру системи забезпечення прийняття логістичних рішень для ОФП;

визначити ефективність впровадження запропонованих методик.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок