Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛО- І МАСОПЕРЕНОСУ В СУМІШАХ, РОЗЧИНАХ І СПЛАВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПЕРЕРВНО-ГРАТЧАСТОЇ МОДЕЛІ РЕЧОВИНИ

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛО- І МАСОПЕРЕНОСУ В СУМІШАХ, РОЗЧИНАХ І СПЛАВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПЕРЕРВНО-ГРАТЧАСТОЇ МОДЕЛІ РЕЧОВИНИ

Назва:
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛО- І МАСОПЕРЕНОСУ В СУМІШАХ, РОЗЧИНАХ І СПЛАВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПЕРЕРВНО-ГРАТЧАСТОЇ МОДЕЛІ РЕЧОВИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,14 KB
Завантажень:
274
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.О. Галкіна

ТЕРЕХОВ Сергій Володимирович
УДК:536.7:539.219.3
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛО- І МАСОПЕРЕНОСУ В СУМІШАХ, РОЗЧИНАХ І СПЛАВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПЕРЕРВНО-ГРАТЧАСТОЇ МОДЕЛІ РЕЧОВИНИ
Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Донецьк – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Донецькому національному технічному університеті МОН України
Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, старший на-
уковий співробітник Філіпов Олександр Ель-
вінович, Донецький фізико-технічний інститут
ім. О.О. Галкіна НАН України, головний науко-
вий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, доцент Хар-
ченко Дмитро Олегович, Інститут прикладної
фізики НАН України (м. Суми), провідний нау-
ковий співробітник;
доктор фізико-математичних наук, доцент
Смирнов Леонід Іванович, Європейський уні-
верситет (м. Київ), професор кафедри матема-
тичних і комп’ютерних дисциплін;
доктор фізико-математичних наук, професор
Юрченко Володимир Михайлович, Донець-
кий фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна
НАН України, завідуючий відділом електрон-
них властивостей металів.
Захист відбудеться «29» травня 2008 р. о 14-00 год. на засіданні спеціалі-зованої вченої ради Д 11.184.01 Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України (вул. Р. Люксембург, 72, м. Донецьк, 83114).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького фізико-техніч-ного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України (вул. Р. Люксембург, 72, м. Донецьк, 83114).
 
Автореферат розісланий «16» квітня 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, к.ф.-м.н., с.н.с. Т.M. Тарасенко
-1-
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток теорії багатокомпонентних систем не-розривно пов'язаний з потребами науки і техніки в матеріалах із заданими термодинамічними і кінетичними характеристиками. Пошук нових техно-логічних схем отримання газових сумішей, рідких розчинів і твердих спла-вів вимагає попереднього теоретичного дослідження. Аналіз багатокомпо-нентних систем проводиться з метою зменшення тимчасових і матеріаль-них витрат на експериментальне вивчення таких систем. Обчислення ста-тистичної суми (або іншої функції стану) за послідовною схемою Гібса ус-кладнюється відсутністю надійних експеримен-тальних даних по потенці-алах взаємодії. У разі відомих потенціалів (наприклад, Юкави або Леннар-да-Джонса) цей метод натрапляє на значні математичні труднощі, пов'язані з обчисленням інтегралів, що описують взаємодію частинок і визначають конфігураційну частину статистичної суми. З іншого боку, використання ймовірнісного підходу Больцмана (методу комірків), пов'язаного із статис-тичним підрахунком у фазовому просторі числа станів того або іншого ме-ханічного ансамблю частинок, натрапляє на необхідність правильного під-рахунку станів у разі взаємодіючих частинок. В зв'язку з цим важливу роль виконують феноменологічні моделі реальних речовин. Теоретичні побудо-ви базуються на очевидних фізичних припущеннях про потенціали взаємо-дії частинок, їх індивідуальні характеристики (при ігноруванні внутрішньої будови частинок) і властивості досліджуваної системи.
В даний час існує достатньо багато моделей речовини, які можна умовно поділити на контінуальні (безперервні) і гратчасті (дискретні) мо-делі. У контінуальних моделях термодинамічна система представляється у вигляді безперервного середовища, частинки якої хаотично переміщуються за об'ємом системи (наприклад, газ). У цих моделях термодинамічна рівно-вага є слідством броунівського руху частинок, який не порушує умов, що визначають рівновагу (динамічна рівновага). У гратчастих моделях частин-ки розподіляються по вузлах деяких геометричних грат (кристал), що зна-ходяться всередині комірків Вігнера-Зейтца, обмежених поліедрами Воро-ного. Кожний з комірків зайнятий частинкою певного компоненту, або за-лишається вільним (порожній комірок надалі називається вакансією).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛО- І МАСОПЕРЕНОСУ В СУМІШАХ, РОЗЧИНАХ І СПЛАВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПЕРЕРВНО-ГРАТЧАСТОЇ МОДЕЛІ РЕЧОВИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок