Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ АМАРАНТУ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМКУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ АМАРАНТУ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМКУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ АМАРАНТУ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМКУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,59 KB
Завантажень:
357
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД“
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
ВОЙТАШЕНКО ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
УДК: 635 49: 633.1: 631.11 (477.72)
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ АМАРАНТУ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМКУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.09 – рослинництво
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
ХЕРСОН – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті землеробства південного регіону Української академії аграрних наук
Науковий керівник:
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
ГУСЄВ МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ,
Інститут землеробства південного регіону УААН,
заступник директора з наукової роботи,
завідувач лабораторії кормовиробництва
доктор сільськогосподарських наук, професор
ЩЕРБАКОВ ВІКТОР ЯКОВИЧ,
Одеський державний аграрний університет,
завідувач кафедри рослинництва
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
ТКАЛІЧ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ,
Інститут зернового господарства УААН,
завідувач лабораторії боротьби з бур’янами |
Захист відбудеться “14” лютого 2008 року о 9.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01 при Державному вищому навчальному закладі “Херсонський державний аграрний університет” за адресою: 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23, ауд. 92
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Херсонський державний аграрний університет” за адресою: 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23
Автореферат розіслано “14” січня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент А.В. Шепель
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу України головним завданням сільськогосподарських товаровиробників є збільшення виробництва необхідної кількості й відповідної якості кормів та забезпечення ринку повноцінною сировиною для отримання продуктів переробки рослинного походження, що використовуються в різних галузях народного господарства.
У вирішенні цього питання важлива роль належить сільськогосподарським культурам, які мають різноманітні напрями використання та значний адаптивний і продуктивний потенціал навіть за вирощування в екстремальних умовах. Однією з таких культур є амарант. Широке впровадження його у виробництво дасть змогу задовольнити потреби харчової промисловості поживною сировиною високої якості, фармацевтичної – біологічно цінними речовинами та забезпечити тваринництво високоякісними кормами.
Відсутність зональної науково-обґрунтованої технології вирощування амаранту, з урахуванням біологічних властивостей сорту, є причиною повільного розширення його посівних площ. Зокрема недостатньо вивчені технологічні прийоми, що впливають на врожайність і якість зерна амаранту в умовах південного Степу України.
У зв’язку з цим визначення оптимального строку сівби амаранту, способу посіву та норми висіву, рівня мінерального живлення як в умовах природного зволоження, так і при зрошенні є актуальним. Дослідження цих питань дасть змогу вирішити проблему одержання високих урожаїв зерна амаранту.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження, проведені згідно програми, що є складовою частиною тематичного плану лабораторії кормовиробництва Інституту землеробства південного регіону УААН і виконувались відповідно до державної науково-технічної програми “Кормовиробництво” у відповідності до завдання: “Розробити перспективні технології вирощування нових сортів кормових та зернофуражних культур в основних і проміжних посівах” на 2001-2005 рр. (№ держреєстрації 0104U002786).
Мета і завдання досліджень. Мета науково-дослідної роботи полягала в розробці й удосконаленні елементів технології вирощування зернового амаранту за умов природного зволоження та при зрошенні на темно-каштанових ґрунтах південного Степу України.
Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання:
- визначити оптимальний строк і спосіб сівби, норму висіву, встановити рівень мінерального живлення в умовах природного зволоження та при зрошенні;
- дослідити вплив строку сівби на тривалість періоду сівба-сходи, польову схожість насіння та забур’яненість посівів культури;
- визначити коефіцієнт виживання рослин за період вегетації залежно від способу сівби та норми висіву в умовах природного зволоження;
- встановити показники накопичення надземної маси, площі листкової поверхні, чистої продуктивності фотосинтезу та фотосинтетичного потенціалу рослин залежно від строку і способу сівби, норми висіву, мінерального живлення в умовах природного зволоження та при зрошенні;
- провести аналіз особливостей розвитку кореневої системи амаранту залежно від умов зволоження та рівня мінерального живлення;
- визначити показники сумарного водоспоживання амаранту за різних умов зволоження;
- дослідити в умовах природного зволоження динаміку елементів живлення в ґрунті та їх накопичення в надземній масі рослин залежно від норм мінеральних добрив;
- встановити вплив технологічних прийомів та погодних умов року на формування врожаю та якісних показників зерна амаранту;
- розрахувати економічну та енергетичну ефективність технологічних прийомів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ АМАРАНТУ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМКУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок