Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ГЛУХИХ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ГЛУХИХ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Назва:
КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ГЛУХИХ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,37 KB
Завантажень:
228
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГІЇ АПН УКРАЇНИ
КРЕТ ЯНА ВІТАЛІЇВНА
УДК: 159.422.76.376.33
КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
ГЛУХИХ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
19.00.08 – Спеціальна психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
К и ї в – 2 0 0 0


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Запорізькому державному університеті
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
СИНЬОВ Виктор Миколайович
Київський інститут внутрішніх справ при
Національній академії внутрішніх справ
України, завідувач кафедри соціальної педагогіки
Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, доцент
шеремет Марія Купріянівна
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова, завідувач
кафедри логопедії
кандидат психологічних наук
Борщевська Людмила В’ячеславівна
Інститут дефектології АПН України, лабораторія
діагностики психічного розвитку аномальної
дитини, старший науковий співробітник
Провідна установа – Інститут психології імені Г.С. Костюка
АПН України, лабораторія психології навчання,
м. Київ
Захист дисертації відбудеться 26 вересня 2000 р. о 16 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 в Інституті дефектології АПН України (04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9).
З дисертацією можно ознайомитись у науковій частині Інституту дефектології АПН України (04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9).
Автореферат розісланий “23” серпня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованної вченої ради Колупаєва А.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Інтеграція дітей з особливими потребами в суспільство є провідною ідеєю Конвенції про права дитини, прийнятої ООН. Це пояснює необхідність проведення відповідних досліджень і забезпечення даного процесу в дефектології.
Актуальність і необхідність подальшого вивчення проблеми обумовлена ба-гатьма причинами. Склалась вкрай несприятлива економічна, соціальна, еколо-гічна обстановка, яка провокує виникнення хронічних захворювань, гостро проявляється спадкова патологія, підвищується рівень травматизму. Більшість дітей з відхиленнями в розвитку через існуючі соціальні та фізичні бар’єри позбавлені можливості нарівні з іншими дітьми реалізовувати свої здібності.
Підготовка до школи глухих дітей залежить від виявлення у них макси-мальних і потенційних можливостей до навчання та корекції недоліків психічного розвитку на ранньому етапі (Л.В. Борщевська, Л.О. Венгер, Л.С. Виготський,
В.В. Засенко, Н.М. Стадненко, Л.І. Фомічова, М.К. Шеремет, М.Д. Ярмаченко).
Корекція психофізичного розвитку глухих дітей дозволяє суттєво нівелюва-ти різницю між нормою та патологією. Рання діагностика дозволить одержати ві-домості про рівень та особливості розумового й фізичного розвитку дитини, ви-значити її індивідуально-психологічні особливості. Одержані дані допоможуть за-безпечити диференційований підхід до корекційно-виховного процесу. Співвід-ношення соціальних факторів з особливостями розвитку дітей, визначення пер-винних і вторинних дефектів, виявлення часу їх виникнення і умов виховання визначають вибір прийомів корекції в навчально-виховному процесі.
У зв’язку з цим виникла необхідність подальшої розробки наукових основ діагностики та корекції недоліків психофізичного розвитку глухих дітей.
Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження входить у план науково-дослідних робіт Запорізького державного університету і Міністерства освіти й науки України (“Корекційне значення ранньої діагностики дітей-інвалідів, № державної реєстрації 0197 UO 12782”).
Об’єкт дослідження – психофізичний розвиток глухих дітей старшого до-шкільного віку.
Предмет дослідження – особливості діагностики і корекції психофізичного розвитку глухих дітей старшого дошкільного віку.
Мета дослідження полягає в розробці шляхів діагностики і корекції психофізичного розвитку глухих дітей старшого дошкільного віку.
Гіпотезою дослідження є припущення, що корекційний вплив занять артику-ляційною та пальчиковою гімнастикою у сполученні з рухливими та мовлен-нєвими іграми дозволять значною мірою нівелювати розбіжності в рівні фізич-ного розвитку, психомоторних функцій та пізнавальної діяльності між глухими та чуючими дітьми і скоротити терміни їх підготовки та адаптації до школи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ГЛУХИХ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок