Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ З ЗАВЕРШЕНИМ ЦИКЛОМ ДОПОМОГИ

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ З ЗАВЕРШЕНИМ ЦИКЛОМ ДОПОМОГИ

Назва:
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ З ЗАВЕРШЕНИМ ЦИКЛОМ ДОПОМОГИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,53 KB
Завантажень:
182
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
імені П.Л. ШУПИКА
ЛЯШЕНКО Олена Валеріївна
УДК 614.2.001.57:616.31
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ
ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ
З ЗАВЕРШЕНИМ ЦИКЛОМ ДОПОМОГИ
14.02.03 — соціальна медицина
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Криштопа Борис Павлович, Національ-на медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра управління охороною здоров’я, професор.
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук, професор Гапон Василь Олександрович, завідувач -кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я ви-щого державного навчального закладу України “Українська медична стомато-логічна академія”;
- кандидат медичних наук, доцент Салюта Михайло Юхимович, ректор Інституту-екології і медицини, заступник головного лікаря з наукової роботи та медичного-страхування Київської міської клінічної лікарні №1.
Захист відбудеться «26» червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112,
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, кафедра управління охороною здоров’я, аудиторія № 46.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Автореферат розісланий «21» травня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
к.мед.н., доцент В.І. Бугро
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Дані офіційної статистики МОЗ України свід-чать про поширеність стоматологічної захворюваності майже серед 96% на-селення, яка в структурі амбулаторно-поліклінічної допомоги становить 15% (Неспрядько В.П., 1997). Вказане вимагає визна-чення чіткої державної політики щодо профілактики захворювань ротової порож-нини, перш за все, шляхом впро-вадження в стоматологічну практику нових прогресивних технологій.
Однак недостатнє в останні роки фінансування галузі охорони здоров’я не дозволяє повною мірою забезпечити в державних закладах потреби населення у медичній допомозі, реформування якої в період переходу до ринкових від-носин перед-бачає її багатоукладність. Одним з елементів останньої є розви-ток при-ват-ної медичної практики, що законодавчо забезпе-чується ст. Консти-туції Украї-ни і впровадження якої покликано знизити наванта-ження на державний бюджет.
В останні десятиріччя в Україні, зокрема в Києві, питома вага приватних стоматологічних установ досягла відповідно 13 і 18%, однак переважна їх біль-шість у сто-лиці представлена малопотужними приватними кабінетами з 1–2 фа-хівцями, які при відсутності відповідного оснащення неспроможні надавати стоматологічну допомогу в повному обсязі, обмежуючись лише певними видами послуг.
Серед тих приватних стоматологічних структур м. Києва, які вважаються клініками, лише 10–15 мають по 4–5 кабінетів та обслуговують за рік від 500 до 1000 пацієнтів кожна. За винятком обмеженої їх кількості («Медлайф», «Стедлі», «Аванто Плюс», «Порцелян»), в приватних стоматологічних закладах відсутні спеціалісти з лікування захворювань пародонта, потреба в чому в Україні стано-вить біля 69%, а майже 10% його важких форм вимагають як складних опера-тивних втручань і реконструкції, так і залучення спеціалістів загального про-філю. Лише в поодиноких приватних і державних клініках проводиться імплан-тація зубів при потребі в цьому населення Києва від 25 до 50%. Тільки 30% київ-ських клінік мають фахівців з лікування зубощелепних деформацій, але жодна з них не займається лікуванням патології скронево-нижньощелепного суглоба, чого потребують до 35% пацієнтів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ З ЗАВЕРШЕНИМ ЦИКЛОМ ДОПОМОГИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок