Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА З ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА З ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ

Назва:
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА З ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,38 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Середа Віктор Олександрович
УДК 347.963
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА З ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
Спеціальність 12.00.10 – судоустрій; прокуратура
та адвокатура
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі організації судових та правоохоронних органів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Науковий керівник
кандидат юридичних наук, професор Каркач Павло Михайлович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Долежан Валентин Володимирович, Одеська національна юридична академія, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів;
кандидат юридичних наук, професор Фінько Віктор Данилович, професор кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Провідна установа
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра правосуддя юридичного факультету, Міністерства освіти і науки України (м. Київ).
Захист відбудеться “_9_” _червня_ 2006 р. о _10_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий _3 _травння_ 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О. Румґянцев
Відповідальний за випуск
кандидат юридичних наук, доцент Шандула О.О.
Підписано до друку _27.04.2006 р. Формат 60х90/16.
Папір офсетний. Віддруковано на ризографі.
Умов. друк. арк. 0,7. Обл.-вид. арк. 0,9
Тираж 100 прим. Зам. № 2680
_________________________________________
Друкарня Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77
загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Проблема підвищення ефективності підтримання прокурором державного обвинувачення в суді завжди привертала увагу як науковців, так і юристів-практиків. Прийнятий Верховною Радою Закон України від 08 грудня 2004 р. „Про внесення змін до Конституції України” посилює роль прокуратури стосовно захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави. Прокурор в кримінальному судочинстві представляє загальнодержавні, загальносуспільні інтереси, що реалізуються в його обвинувальній діяльності. Активність і професійна майстерність державного обвинувача в поданні і дослідженні доказів у суді стає одним із найважливіших чинників у забезпеченні невідворотності покарання особи за скоєний злочин і притягнення її до кримінальної відповідальності.
Розбудова нової моделі вітчизняного кримінального судочинства, заснованого на нормах Основного Закону, з метою створення надійного механізму забезпечення непорушності гарантованих Конституцією України прав осіб, які беруть участь на всіх стадіях провадження в кримінальних справах, вимагає подальшої оптимізації і підвищення ефективності прокурорської діяльності з підтримання державного обвинувачення в суді.
Час демократичних перетворень, коли в Україні здійснюється судово-правова реформа, зумовлює потребу переосмислити в методологічному аспекті зроблене й запровадити оптимальну систему критеріїв оцінки і підвищення ефективності вказаної прокурорської діяльності. Відсутність комплексного наукового дослідження питань підвищення ефективності підтримання прокурором державного обвинувачення в суді як основоположної конституційної функції прокуратури України, заснованого на принципово новому підході до вирішення правових і організаційних проблем, і послужило підставою для обрання теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри організації судових та правоохоронних органів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і є складовою частиною комплексної програми ”Проблеми вдосконалення організації й діяльності суду та правоохоронних органів в умовах формування соціальної правової демократичної держави” (державна реєстрація №0186.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА З ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок