Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАРАТИВНІ СТРУКТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВЕЛІСТИЦІ 8090-х РОКІВ ХХ СТ. (ТИПОЛОГІЯ ТА ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВІ МОДЕЛІ)

НАРАТИВНІ СТРУКТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВЕЛІСТИЦІ 8090-х РОКІВ ХХ СТ. (ТИПОЛОГІЯ ТА ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВІ МОДЕЛІ)

Назва:
НАРАТИВНІ СТРУКТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВЕЛІСТИЦІ 8090-х РОКІВ ХХ СТ. (ТИПОЛОГІЯ ТА ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВІ МОДЕЛІ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,09 KB
Завантажень:
55
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА
СІРУК ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА
УДК 821.161.2-32’06
НАРАТИВНІ СТРУКТУРИ
В УКРАЇНСЬКІЙ НОВЕЛІСТИЦІ 8090-х РОКІВ ХХ СТ.
(ТИПОЛОГІЯ ТА ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВІ МОДЕЛІ)
10.01.06 теорія літератури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української літератури Волинського державного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
ХМЕЛЮК Майя Миколаївна,
доцент кафедри української літератури
Волинського державного університету
імені Лесі Українки.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ГРОМ’ЯК Роман Теодорович,
завідувач кафедри теорії літератури і порівняльного
літературознавства Тернопільського державного
педуніверситету імені Володимира Гнатюка;
кандидат філологічних наук
ТИМОШЕНКО Юрій Васильович,
в.о.доцента кафедри української літератури і
компаративістики Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького.
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
кафедра теорії літератури і компаративістики.
Захист відбудеться “9” грудня 2003 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
Автореферат розісланий “7” листопада 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.М. Нога


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дисертаційного дослідження. Упродовж останніх десятиріч ХХ ст. набула поширення й концептуального наповнення наратологія як окрема галузь гуманітарних наук. Сучасне пізнання явищ культури і суспільства, їхніх комунікативних систем дедалі частіше здійснюється в онтологічному аспекті: подієвість стає об’єктом інтерпретації в будь-якому тексті, навіть невербальному. Саме тому наратив у літературознавстві почав розглядатися не лише як розповідь, композиційний компонент, відмінний від мовних форм описів, роздумів чи діалогів, а як особливе утворення події (чи подій) у тексті. Диференціація поняття наративу й актуалізація досліджень з теорії оповіді зумовили перегляд проблем типології. Специфіка тих чи тих типів літературних творів з’ясовується не з позиції історичної поетики, а під кутом зору сюжетно-розповідних висловлювань (дискурсів) разом із певною фабулою (історією, інтригою) Шмид В. Нарратология.– М.: Языки славянской культуры, 2003.– 312 с.; Тюпа В.И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса (“Архиерей” А.П. Чехова).– Тверь: Изд-во Твер. ун-та, 2001.– 58 с.; Тюпа В.И. Аналитика художественного (введение в литературоведческий анализ).– М.: Лабиринт, РГГУ, 2001.– 192 с.; Тамарченко Н.Д. “Эстетика словесного творчества” М.М. Бахтина и русская религиозная философия.– М.: РГГУ, 2001.– 200 с.. Інакше кажучи, твір постає не в діахронії як певний тип висловлювання, що склався історично й продуктивно використовується у сучасну добу, а в синхронії – структурній своєрідності втілення події в наративних дискурсах.
Йдеться про питання пошуку спільних умов організації творів художньої словесності, що порушувалося ще у працях М. Бахтіна, для якого такою типовою, повторюваною в низці творів, спільною структурою виступає передусім жанр Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.– 2-е изд.– М.: Искусство, 1986.– С. 250296.. Тобто взаємний принцип спілкування суб’єкта й адресата висловлювання, структурна абстракція, яка реалізується в емпіричній заданості будь-якого тексту, на що свого часу звертали увагу також В. Пропп, Ю. Лотман, Р. Барт Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2003. – 144 с.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: НАРАТИВНІ СТРУКТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВЕЛІСТИЦІ 8090-х РОКІВ ХХ СТ. (ТИПОЛОГІЯ ТА ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВІ МОДЕЛІ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок