Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ

ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ

Назва:
ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,49 KB
Завантажень:
125
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Шпаргало
Галина Євгенівна
УДК 336.76+330.342.1
ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ
Спеціальність 08.02.03 –
організація управління, планування і регулювання економікою
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівської комерційної академії Укоопспілки.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Башнянин Григорій Іванович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Бойко Євген Іванович,
Інститут регіональних досліджень НАН України,
завідувач відділу прогнозування і моделювання
розвитку регіону;
кандидат економічних наук, доцент
Лещук Віктор Пилипович,
Луцький державний технічний університет,
завідувач кафедри фінансів.
Провідна установа: Ужгородський національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра економіки, менеджменту та маркетингу.
Захист дисертації відбудеться 24 березня 2005 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м.Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 115.
 
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, м.Львів, вул.Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 18 лютого 2005 року.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Панчишин С.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Грошово-кредитне регулювання є невід’ємною складовою теорії та практики становлення нової економічної системи в країнах Центральної та Східної Європи, макроекономічної політики загалом. Ускладнення економічних процесів, зміцнення взаємозв’язку товарних і грошових ринків активізує увагу до формування теоретичних засад і розробки конкретних важелів впливу на грошово-кредитні відносини, що враховують як досвід, накопичений практикою грошово-кредитного регулювання розвинених країн, так і унікальність і складність трансформаційних процесів у перехідній економіці.
Особливо актуальними ці проблеми є для українських економістів – теоретиків і практиків. Вибір важелів впливу на базові показники грошового ринку, а також напрямів і способів їх використання зумовлений теоретичними концепціями, на які спирається регулювання, і конкретними завданнями соціально-економічної політики, необхідністю спрямування економіки в бажаному напрямі.
Грошові концепції сьогодення, які використовуються в грошово-кредитній політиці України, ґрунтуються на наукових працях М.І.Тугана-Барановського, Дж.М.Кейнса, М.Фрідмена, І.Фішера, Д.Сакса, Е.Дж.Долана, К.Макконнелла, Дж.Хікса, Ф.Хайєка, С.Харриса та інших.
Внаслідок цього закономірною є поява низки теоретичних праць, присвячених проблемам грошово-кредитної політики за умов перехідної економіки. Над цими питаннями активно працюють Г.Башнянин, Є.Бойко, А.Гальчинський, Н.Гребеник, О.Дзюблюк, А.Єпіфанов, Т.Кричевська, М.Крупка, О.Кузнецов, В.Лагутін, В.Лещук, В.Лисицький, І.Лютий, В.Мікловда, В.Міщенко, І.Михасюк, А.Мороз, М.Павлишенко, С.Панчишин, С.Реверчук, М.Савлук та інші. Водночас значна частина досліджень з питань грошово-кредитного регулювання за умов перехідної економіки присвячена певним конкретним аспектам цієї проблеми і представлена у вигляді журнальних публікацій. При цьому спостерігаються суттєві розбіжності у поглядах економістів на питання використання монетаристських і кейнсіанських концепцій як теоретичної бази для практики регулювання перехідної економіки, цілей монетарної політики, її спрямованості та механізмів впливу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи безпосередньо пов’язана з тематикою наукових досліджень, що здійснюються в Львівській комерційній академії в рамках реалізації тем: “Проблеми функціонування та розвитку економічних систем”, “Перехідні економічні системи” та “Системи економічного вимірювання”.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок