Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

Загрузка...

РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

Назва:
РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,02 KB
Завантажень:
173
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КОЛОТИЛО Володимир Володимирович
УДК: 316.75: 930.1
РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії
гуманітарних наук філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник –
доктор філософських наук, професор,
академік НАН України
ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, проректор,
директор Інституту міжнародних відносин,
завідувач кафедри філософії гуманітарних наук.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор,
член-кореспондент НАН України
МИХАЛЬЧЕНКО Микола Іванович,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса НАН України,
керівник Центру комплексних досліджень
політичних наук;
кандидат філософських наук
НАДОЛЬНИЙ Микола Іванович,
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України,
відділ соціальної філософії,
старший науковий співробітник.
Провідна установа –
Центр гуманітарної освіти НАН України, м. Київ
Захист відбудеться „26” червня 2006 р. о
14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.001.17 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 330.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій
бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал №12.
Автореферат розісланий „25_” травня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.О. Шашкова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У сучасних соціально-філософських дослідженнях наявна істотна потреба щодо визначення місця, ролі і значення ідеології в суспільно-історичному процесі. Такий теоретичний аналіз конче необхідний, оскільки в кінці ХІХ – на початку ХХ століть відбулися суттєві зрушення у самовизначенні соціальної філософії, що привело до перегляду змісту і значення цілої низки понять. Зокрема, ідеологія у соціально-філософському аспекті постає багатовимірним об’єктом, що вимагає створення нових методологічних підходів. Практика ж соціальних змін вимагає розв’язання проблем, характерною особливістю яких постає невідповідність між новими вимогами життя, старими схемами діяльності і несформованістю загальних орієнтирів і критеріїв для створення конструктивних соціальних систем. Саме на цьому тлі актуалізується проблема формування ідеології як соціальної стратегії, яка б задавала цілі, смисли, горизонти життєдіяльності як людини зокрема, так і суспільства в цілому. Тому соціальні зміни з необхідністю вимагають ідеологічного забезпечення. Роль ідеології актуалізується і в зв’язку з формуванням глобального соціального простору, адже вона здійснює суттєвий вплив на способи і механізми взаємодії різноманітних культур, засоби їх ціннісної інтеграції.
Наукове дослідження ідеології як феномену суспільного життя отримало свій розвиток у ХІХ – на початку ХХ століть. Класичними постають осмислення ідеології, здійснені К. Марксом, Ф. Енгельсом, В. Леніном, М. Мангеймом, Т. Адорно, Л. Альтюссером, А. Грамши та іншими вченими, які намагалися розкрити сутність цього явища, систематизувати та структурувати ідеологічні компоненти.
Закладене в цей період протиставлення двох різних підходів до розуміння ідеології визначило наступні розбіжності в дослідженнях. В радянській науці відстоювалась можливість існування суто наукової ідеології і на цій підставі аналізувалися роль, значення, місце і соціальні функції марксистської ідеології на противагу “ілюзорності”, “хибності” буржуазної. Таке розуміння ідеології відобразилось в працях Є. Бабосова, Н. Біккеніна, П. Гуревича, В. Іванова, В.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок