Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ

Загрузка...

ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ

Назва:
ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,54 KB
Завантажень:
336
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національний університет „Львівська політехніка”
ШУЛДАН ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 727.11:658.262
ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ
З ВРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ
18.00.02 – архітектура будівель і споруд
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Львів 2007
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у Національному університеті „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник | доктор архітектури, професор, декан ІАРХ, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету „Львівська політехніка”
Проскуряков Віктор Іванович
Офіційні опоненти | доктор архітектури, професор,
директор проектної фірми
„Ліценз і Арх” (м. Київ )
Слєпцов Олег Семенович
кандидат архітектури, доцент кафедри
архітектури будівель і споруд
Одеської Державної Академії будівництва і архітектури
Харитонова Аліна Анатоліївна
Захист відбудеться “ 5 ” жовтня 2007 р. о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.11 у Національному університеті „Львівська політехніка” (79013, Львів-13, вул. С. Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету „Львівська політехніка” (79013, Львів, вул. Професорська, 1)
Автореферат розісланий “ 5 ” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
канд. арх., проф. Петришин Г.П.
Підписано до друку 31. 08. 2007 р.
Формат 6090 1/16. Папір офсетний.
Друк на ізографі. Умов. друк. арк. 1,5. Обл.-видав. арк.0,89.
Тираж 100 прим. Зам. 70689..
Поліграфічний центр
Видавництва Національного Університету „Львівська політехніка”
79000, Львів, вул. Ф.Колесси, 2
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Значне місце серед соціальних об’єктів України займають школи. Шкільній архітектурі, що формує середовище для виховання гармонійної особистості і створює здорові психофізичні умови для навчання, належить важлива роль у втіленні прогресивних форм педагогіки. Реформування вітчизняної освіти передбачає розроблення нових типів шкіл; перегляд їхньої технологічної організації; зміну номенклатури і планувальних параметрів шкільних приміщень. Удосконалення потребують будівлі існуючого шкільного фонду (близько 22 тис.), переважна більшість яких фінансується виключно з державного бюджету. Серед усього іншого важливими є створення і дотримання оптимальних мікрокліматич-них, зокрема, температурних параметрів у навчальних приміщеннях шкіл. З цим напряму пов’язані енерговитрати в тій чи іншій шкільній будівлі А вирішення питань раціонального використання енергетичних ресурсів за умов значного підвищення тарифів на енергоносії (на теплову енергію від 46 до 102 грн./Ккал за попередній рік) та їхнього подальшого зростання, набули загальнодержавного значення.
У вітчизняних наукових роботах у галузі архітектурного енергозбереження та більшості закордонних переважно розглядають проблеми використання інженерно-технічних заходів, застосування конструктивних рішень, розроблення й використання засобів збільшення теплонадходжень і, у зв’язку з цим, торкаються окремих питань енергозаощаджування11 Д. Антонюк, В. Бєляєв, М. Бродський, Г. Казаков, Т. Кащенко, О. Підгорний,
О. Печеник, Н. Селіванов, В. Товбич, Г. Хавхун, Л. Хохлова, Г. Черних і ін.. Архітектурні заходи енергозаощаджу-вання спрямовані на зменшення непродуктивних енерговтрат (тепловтрат) і збереження оптимальних умов мікроклімату в будівлі. Вони залишаються актуаль-ними при використанні будь якого з джерел енергії: традиційні види, альтернативні джерела чи внутрішні тепло-надход-ження. Тобто проектування, будівництво, реконструкція й експлуатація будівель навчальних закладів повинні передбачати впровадження енергозаощаджувальних заходів. Сьогодні в Україні немає методик і рекомендацій до проектування шкіл із врахуванням принципів архітектурного енергозаощаджування. Це підтверджує аналіз наукових праць сучасних дослідників проблем шкільної архітектури22 О.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок