Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,93 KB
Завантажень:
69
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЧЕРНЯК ЄВГЕНІЯ ВАЛЕРІЇВНА
УДК 342.56 (73)
КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
Спеціальність 12.00.02 – конституційне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ - 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:кандидат юридичних наук, доцент
ГОРОДЕЦЬКИЙ Олександр Васильович,
доцент кафедри конституційного та адміністративного
права Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
ПОГОРІЛКО Віктор Федорович,
заступник директора Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
кандидат юридичних наук
САВЕНКО Микола Дмитрович,
суддя Конституційного Суду України
Провідна установа: Київський національний економічний університет
Захист відбудеться “17” лютого 2005 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 60).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “12” січня 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ШУКЛІНА Н.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Процес постійного розвитку науки конституційного права, яка не може обмежуватись рамками вітчизняної правової системи, зумовлює необхідність теоретичного осмислення сутності, розвитку та механізму функціонування інститутів конституційного права в державах із розвинутими засадами конституційної державності. В умовах динамічного розвитку теоретичного потенціалу науки конституційного права, конституційного законодавства, всієї правової системи України, зміни ціннісних орієнтацій у правотворчості цілком закономірним є вивчення конституційного досвіду не лише держав системи континентального права, але й держав системи загального права.
Для правового дослідження, пов’язаного з вивченням досвіду зарубіжних країн з певної правової проблематики, завжди є актуальним питання щодо критеріїв вибору держав, які стануть предметом дослідження. Як правило, у дослідженнях, присвячених порівняльно-правовому аналізу вітчизняного конституційного правосуддя та конституційного правосуддя інших держав, вибір держав, досвід яких був предметом дослідження, визначався з огляду на належність таких держав до тієї ж моделі конституційного правосуддя, що і вітчизняне. Однак не менш важливим є досвід держав, у яких конституційне правосуддя апробовано у часі, реалізується стабільно і ефективно. Корисним з цієї точки зору може стати досвід Сполучених Штатів Америки (далі США) – держави, в якій інститут конституційної юстиції функціонує більше, ніж 200 років.
У правотворчому процесі та при визначенні пріоритетних шляхів розвитку інституту конституційної юстиції в Україні може бути використано досвід США з питань, пов’язаних з врегулюванням суспільних відносин за допомогою інституту конституційної юстиції. Це, зокрема, такі питання, як статус суддів, процес тлумачення Конституції, захист основних прав і свобод громадян, доцільність надання Конституційному Суду України правотворчих повноважень, їх обсяг та порядок здійснення. Це не означає, що американський конституційний досвід в усіх випадках є готовим зразком для запозичення. Механічна трансплантація іноземних правових інститутів, без врахування національних особливостей не завжди є виправданою і може призвести до шкідливих наслідків. Врахування зарубіжних правових доктрин є особливо корисним у тих випадках, коли в національному законодавстві існують суттєві прогалини у правовому регулюванні чи коли та або інша держава має намір здійснити серйозні реформи своїх державно-правових інститутів, не маючи в цьому достатнього досвіду.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок