Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗМІНИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТАБОЛІЗМУ, ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ В СЛИННИХ ЗАЛОЗАХ ПРИ УТВОРЕННІ НАДЛИШКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ОКСИДУ АЗОТУ З ЕКЗОГЕННИХ ТА ЕНДОГЕННИХ ПОПЕРЕДНИКІВ

ЗМІНИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТАБОЛІЗМУ, ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ В СЛИННИХ ЗАЛОЗАХ ПРИ УТВОРЕННІ НАДЛИШКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ОКСИДУ АЗОТУ З ЕКЗОГЕННИХ ТА ЕНДОГЕННИХ ПОПЕРЕДНИКІВ

Назва:
ЗМІНИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТАБОЛІЗМУ, ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ В СЛИННИХ ЗАЛОЗАХ ПРИ УТВОРЕННІ НАДЛИШКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ОКСИДУ АЗОТУ З ЕКЗОГЕННИХ ТА ЕНДОГЕННИХ ПОПЕРЕДНИКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,46 KB
Завантажень:
498
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
БОНДАРЕНКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 612.015.39+546.174
ЗМІНИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТАБОЛІЗМУ, ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ В СЛИННИХ ЗАЛОЗАХ ПРИ УТВОРЕННІ
НАДЛИШКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ОКСИДУ АЗОТУ
З ЕКЗОГЕННИХ ТА ЕНДОГЕННИХ ПОПЕРЕДНИКІВ
14.03.04- патологічна фізіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі патологічної фізіології Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), Міністерство охорони здоров’я України.
Науковий керівник:
кандидат медичних наук, доцент
Костенко Алла Геннадіївна,
завідуюча курсом патологічної фізіології
Української медичної стоматологічної академії
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор
СЕРЕДЕНКО Михайло Михайлович,
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
завідувач відділу по вивченню гіпоксичних станів
доктор медичних наук, професор
КУЛЬЧИЦЬКИЙ Олег Костянтинович
Інститут геронтології АМН України
завідувач лабораторії регуляції метаболізму.
Провідна установа: Одеський державний медичний університет ім. М.І. Пірогова, кафедра патологічної фізіології
Захист відбудеться “ 5 ” лютого 2002 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01. при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України за адресою: 01204, м. Київ, вул. Богомольця 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України за адресою: 01204, м. Київ, вул. Богомольця 4.
Автореферат розісланий “26” грудня 2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор біологічних наук Сорокіна-Маріна З.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Тканини слинних залоз (СЗ) реагують на більшість змін в організмі людини, як при фізіологічних, так і при патологічних станах. Усі відхилення в морфологічній структурі та функціонуванні СЗ в цілому досліджуються як атрофії або гіпертрофії (Мітченок, 1996). Встановлено, що оксид азоту є важливим біорегулятором. При надлишковому надходженні, NO порушує функціональну активність залізо-мідьвмісних біополімерів, утворює в реакції з активними формами кисню потужний прооксидант пероксинітрит. Накопичення NO впливає на активацію перекисного окислення, пригнічує енергетичний обмін, обумовлює розвиток гемічної гіпоксії (Середенко, 1996; Реутов, 2000; Каштанов и др. 2000). Оксид азоту є одним із продуктів метаболізму нітратів та нітритів (Ажипа, 1990; Ванин, 1995).
Патологічні зміни в СЗ при надлишковому утворенні NO на фоні хронічної інтоксикації нітратом натрію вивчено недостатньо. Недослідженими залишаються механізми пошкодження слинних залоз в умовах надмірного утворення “депо” оксиду азоту – динітрозильних комплексів заліза (ДНКЗ) при надлишковому надходженні нітратів з питною водою (Костенко, Глебова, 1996; Ванин, 2000 ). При запаленні утворюється додаткове джерело утворення NO в результаті підвищення активності індуцибельної NO-синтази (Викторов, 2000; Малышев и соавт., 2000). Недостатньо вивчений сукупний ефект NO, який утворюється з екзогенних попередників та de novo при різних патологічних станах організму ссавців.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи Української медичної стоматологічної академії (м.Полтава): “Патогенез порушень метаболізму при надлишковому утворенні оксида азоту з ендогенних та екзогенних попередників” (№ держреєстрації 0101U007611).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розкриття механізмів дії оксида азоту, що утворюється з екзогенних (хронічна інтоксикація нітратом натрію ) та ендогенних (при запаленні) попередників на енергетичний метаболізм, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантну систему, активність ферменту -амілази в слинних залоз білих щурів.
Для досягнення поставленої мети були визначені такі задачі дослідження:
1. Визначити рівень накопичення оксиду азоту в вигляді динітрозильних комплексів заліза (ДНКЗ) в тканинах слинних залоз білих щурів за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію, при відтворенні експериментального сіалоаденіту.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ЗМІНИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТАБОЛІЗМУ, ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ В СЛИННИХ ЗАЛОЗАХ ПРИ УТВОРЕННІ НАДЛИШКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ОКСИДУ АЗОТУ З ЕКЗОГЕННИХ ТА ЕНДОГЕННИХ ПОПЕРЕДНИКІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок