Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,01 KB
Завантажень:
370
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ЗАЯРНА
НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
УДК 339.37:658.511+658.4
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(економіка торгівлі та послуг)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів-2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економіки підприємства Львівської комерційної академії Укоопспілки.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Башнянин Григорій Іванович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри економічної теорії
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Михасюк Іван Романович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри економіки підприємства
кандидат економічних наук, доцент
Черничко Тетяна Володимирівна,
Мукачівський технологічний інститут,
доцент кафедри менеджменту
Захист дисертації відбудеться 25 березня 2008 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради К. 35.840.01 Львівської комерційної академії за адресою 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 205.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівської комерційної академії (79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 205).
Автореферат розіслано 21 лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої Вченої ради _________________ доц. Блонська В. І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність теми. Процес розвитку і формування ринкових відносин в Україні виявив низку проблем, пов’язаних з управлінням фінансово-економічною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі. Загострення конкурентної боротьби внаслідок змін у системі ціноутворення, оподаткування, кредитування, розвиток ринкової інфраструктури змінили економічне середовище функціонування торговельних підприємств, що, своєю чергою узалежнило ефективність їхньої діяльності від багатьох факторів. Важливе значення для забезпечення розвитку підприємств роздрібної торгівлі має ефективне використання не тільки їхніх внутрішніх можливостей, а й урахування розвитку виробництва, активізація інвестиційних процесів, підвищення купівельної спроможності споживачів, удосконалення процесів регулювання торговельної діяльності з боку держави.
Суттєве значення для дослідження проблеми функціонування та розвитку торгівлі мають праці таких відомих вітчизняних учених як В.Апопій, Г.Башнянин, Я.Гончарук, Ю.Дайновський, В.Загорський, Л.Лігоненко, А.Мазаракі, В.Марцин, Б.Мізюк, Н.Міценко, А.Садєков, Л.Саркісян, Н.Ушакова, Ф.Хміль, В.Шевчук, О.Шубін. Як свідчить аналіз публікацій, оцінюючи вплив зовнішніх факторів на розвиток торговельного підприємства, дослідники недостатньо уваги приділяють регуляторній ролі держави. Однак для блокування розвитку кризових явищ, що супроводжують будь-які трансформаційні процеси, необхідним є регулятивний вплив держави, з одного боку, спрямований на всі рівні економічних підсистем (підприємство, галузь, економіка загалом), а з іншого – сприятливий для розвитку ринкових відносин.
Питанням державного регулювання за умов ринкових відносин на макро- і мікрорівнях присвячені праці зарубіжних авторів І.Ансоффа, С.Брю, А.Денисова, Д.Кейнса, Л.Лаффера, Р.Макконела, А.Петрова, М.Портера, П.Самуельса, В.Нордхауза. В Україні особливості цієї проблеми висвітлені у підручниках Н.Гуревича, Л.Дідківської, І.Михасюка, А.Стельмащука, Д.Стеченко та ін. Окремі аспекти державного регулювання викладені у працях Я.Антонюка, Є.Бойка, І.Бочана, М.Долішнього, Т.Куценко, В.Лагутіна, А.Никифорова, М.Павлишенка, Т.Черничко, С.Чистова та ін.
Огляд наукових праць свідчить про недостатньо повне висвітлення ролі держави як чинника, що впливає як на сам суб’єкт господарювання (торговельне підприємство), так і на інші складові його зовнішнього оточення, а також впливу держави як зовнішнього фактора на ефективне функціонування підприємств роздрібної торгівлі, хоча вона є однією із найважливіших галузей господарства, оскільки, з одного боку слугує критерієм розвитку виробництва та задоволення потреб платоспроможного попиту населення, з іншого, - є центральною ланкою розвитку соціальної інфраструктури внутрішнього товарного ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок