Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ КРЕМНІЮ

Загрузка...

РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ КРЕМНІЮ / сторінка 4

Назва:
РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ КРЕМНІЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,81 KB
Завантажень:
307
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Виготовлення дослідних зразків і вимірювання параметрів СЕ та ФМ [1-13] проводились з безпосередньою участю автора. Автор приймав участь у постановці задач досліджень, обговоренні результатів і написанні всіх робіт [1-13].
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що становлять основу дисертації, доповідались і обговорювались на таких конференціях і нарадах: Науково-технічній конференції “Новые технологические процессы, обеспечивающие прогресс производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем и повышение их надежности” (Москва, жовтень, 1986); Науковій конференції, присвяченій 120-річчю Чернівецького університету (Чернівці, 1995); ІІ Міжнародній школі-конференції з фізичних проблем матеріалознавства напівпровідників (Чернівці, 1997); Міжнародній конференції, присвяченій методам рентгенографічної діагностики недосконалостей в кристалах, що застосовуються в науці і техніці (Чернівці, 11-15 жовтня 1999); European Conference on Photovoltaics and Joule PV III Contractors Meeting (Cracow, Poland, 25-27 October, 1999). Результати роботи також доповідались і обговорювались на наукових семінарах кафедр радіотехніки і мікроелектроніки Чернівецького національного університету та науковому семінарі відділення фізики поверхні і мікроелектроніки ІФН НАН України.
Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані у 15 працях, з них 7 – у наукових журналах, 1 – у патенті на винахід, 7 – у матеріалах і тезах конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаної літератури з 122 джерел та 4-х додатків. Виклад зроблено на 183 сторінках друкованого тексту, що містять 73 рисунків i 16 таблиць.
 
ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовується актуальність дисертаційної роботи та її зв'язок з науковими програмами і темами, сформульовані мета і основні задачі роботи, наукова новизна і практичне значення одержаних результатів, наведено дані про апробацію роботи.
У першому розділі, що є оглядом літератури з темі дисертації, показано, що найперспективнішим матеріалом для виготовлення ФЕП широкого вжитку є кремній, а зі структур ФЕП – СЕ з p-n переходом на монокристалічному кремнії. Проведено аналіз наукових робіт з питань впливу домішок і дефектів, зокрема кремній-кисневих преципітатів на рекомбінаційні характеристики кремнію. Зроблено висновок про значний вплив процесів преципітації на час життя нерівноважних носіїв струму в Si і недостатню вивченість механізмів взаємодії мікропреципітатів з рекомбінаційно-активними домішками, їх впливу на характеристики кремнію. Відомі методи гетерування мають низьку ефективність у зразках з високим вмістом кисню та кисневих преципітатів, що вимагає розробки нових більш ефективних гетерних процедур. Проведено аналіз основних фізичних та конструктивно-технологічних факторів, що визначають ефективність ФЕП, і шляхів їх оптимізації. Розглянуто перспективні конструкції та технології виготовлення СЕ з p-n переходом на основі кремнію. Проведено аналіз літературних даних по поліпшенню параметрів СЕ за рахунок ефекту просвітлення. На основі порівняння характеристик СЕ з покриттями різного типу зроблено висновок про перспективність застосування АПП, як плівок, що характеризуються високою міцністю, хімічною та радіаційною стійкістю.
У другому розділі дисертації проведено дослідження генераційно-рекомбінаційних механізмів у кремнієвих пластинах після термічних обробок та розроблено ефективні методи гетерування рекомбінаційно активних домішок. Для досліджень вибрано декілька партій кремнієвих пластин, що відрізнялись часом життя нерівноважних носіїв струму tV. Проведено вимірювання довжини дифузії носіїв струму LD на кожній пластині в десяти точках. Довжина дифузії неосновних носіїв вимірювалась методом спектральної залежності поверхневої фото е.р.с. Проведений статистичний аналіз показав, що вихідні стандартні пластини (кремній КДБ-10) характеризуються середнім значенням LD ~ 150 ё 200 мкм.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ КРЕМНІЮ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок