Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕФЛЕКСИВНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Загрузка...

РЕФЛЕКСИВНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Назва:
РЕФЛЕКСИВНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,11 KB
Завантажень:
194
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Інститут ПЕДАГОГІКИ І психології ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
аКАДЕМІї пЕДАГОГІЧНИХ нАУК україни
Становських Зінаїда Ліландівна
УДК 1599554
РЕФЛЕКСИВНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
психологічних наук
Київ - 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України, м.Київ.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Рибалка Валентин Васильович, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м.Київ, завідувач відділу психології трудової і професійної підготовки.
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор Савчин Мирослав Васильович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри психології;
кандидат психологічних наук Тертична Надія Анатоліївна, Національний медичний університет
імені О.О.Богомольця, м.Київ,
доцент кафедри психології та педагогіки.
Провідна установа: Інститут проблем виховання АПН України,
лабораторія трудового виховання і профорієнтації,
м.Київ.
Захист дисертації відбудеться 17 червня 2005 р. о 15.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.451.02 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9, 5 поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м.Київ, вул. М.Берлинського, 9).
Автореферат розісланий 16 травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Помиткін Е.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Проблема професійного самовизначення учнівської молоді посідає важливе місце у педагогічній та віковій психології, оскільки стосується вирішального моменту у життєвому становленні особистості. Особливої актуальності вона набуває у ранньому юнацькому віці. У зв’язку з цим, центральним і досить складним завданням сучасної школи є фор-мування в учнівської молоді здатності до свідомого та самостійного вибору професії і подальшого оволодіння нею. Вирішення цього завдання багато в чому залежить від активної позиції самих учнів, від усвідомленості себе суб’єктом власного життя, прагнення до особистісної самореалізації, вміння виважено і самостійно приймати відповідальні рішення. Тому вивчення рефлексивної регуляції професійного самовизначення старшокласників може відкрити нові шляхи його оптимізації.
Теоретичні передумови розробки цієї проблеми вивчались у психолого-педаго-гічних дослідженнях психічного розвитку особистості таких вчених, як Г.О.Балл, І.Д.Бех, М.Й.Боришевський, І.А.Зязюн, Г.С.Костюк, Н.Г.Ничкало, П.С.Перепелиця, В.В.Рибалка, В.А.Семиченко, О.В.Скрипченко та ін. Проблема рефлексивної регуля-ції професійного самовизначення поступово вичленовувалась у розробках таких вітчизняних психологів, як Б.Г.Ананьєв, О.Ю.Голомшток, Ф.М.Гоноболін, Є.О.Клі-мов, В.О.Моляко, В.Ф.Моргун, О.Г.Мороз, Д.Ф.Ніколенко, Н.А.Побірченко, В.В.Синявський, В.О.Сластьонін, М.Л.Смульcон, Б.О.Федоришин та ін.
Аналіз психологічної літератури з проблеми професійного самовизначення свідчить про те, що у дослідженнях акцент ставиться на необхідності вивчення ролі суб’єкта у цьому процесі. А це вимагає більш глибокого розуміння рефлексивних механізмів як таких, що забезпечують самоаналіз та самооцінку властивостей особистості, їх зіставлення з вимогами майбутньої професії, що є необхідним на всіх етапах професійного самовизначення.
Дослідження проблеми рефлексії було започатковано в наукових працях таких видатних психологів, як Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський, В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, С.Л.Рубінштейн та ін. Згодом ця проблема набула розвитку у розробках Н.І.Гуткіної, А.З.Зака, І.М.Семенова, С.Ю.Степанова, Г.П.Щедровицького, що призвело до створення нового напрямку – рефлексивної психології. Українська психологічна наука має незаперечні здобутки у цьому напрямку досліджень, що представлені у працях М.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: РЕФЛЕКСИВНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок