Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛІ Й МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ

МОДЕЛІ Й МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ

Назва:
МОДЕЛІ Й МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,21 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”
СТЕЛЮК Барбара Борисівна
УДК 519.68:65.01
МОДЕЛІ Й МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ
05.13.22 – управління проектами та програмами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Національній металургійній академії Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | -
кандидат технічних наук, доцент
Малий Валентин Васильович,
Національна металургійна академія,
завідувач кафедри управління проектами.
Офіційні опоненти: | -
доктор технічних наук, професор Нефьодов Леонід Іванович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
-
кандидат технічних наук, доцент Євланов Максим Вікторович, Харківський національний університет радіоелектроніки, доцент кафедри інформаційних управляючих систем.
Захист дисертації відбудеться “14” березня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .062.01 у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” за адресою: 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, радіотехнічний корпус, ауд.232.
З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17).
Автореферат розісланий “5” лютого 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д .062.01 |
М.О. Латкін


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Потрапивши у нові умови ринкової економіки, багато вітчизняних виробничих організацій зіткнулися з цілою низкою проблем, основним джерелом яких є їхнє зовнішнє оточення. Мінливе, динамічне й непередбачуване зовнішнє середовище вимагає постійної реакції керівництва організації на введення змін, що забезпечують реалізацію існуючого портфеля проектів та його постійний розвиток, адекватно змінам зовнішнього середовища.
Це питання ніколи не стояло гостро в умовах планової економіки. Командно-адміністративна система звільняла керівництво організацій від необхідності прийняття рішень, пов'язаних з адаптацією до зовнішнього оточення, і відповідних їм внутрішніх перетворень. У зв'язку з цим не було відповідної діяльності, досвіду, знань, умінь і фахівців з управління змінами.
Сьогодні, коли відповіді на питання управління організаційними змінами треба шукати самостійно, це стає проблемою, що вимагає впровадження відповідних методів управління організаційними змінами.
Методико-інструментальну основу з цього питання заклали як закордонні, так і вітчизняні вчені: Друккер П., Ансофф І., Ліпітт Г., Френч В., Белл С., Акофф Р., Голдрат Е., Кросбі Ф., Хаммер М., Чампі Д., Мескон М., Бушуєв С.Д., Рач В.А., Тесля Ю.М., Польшаков В.І., Вечеров В.Т., Морозов Ю.Д., Попов Е.В., Кирнос В.М., Івлєв В.А. та інші. Однак багато питань і проблем залишилися невирішеними. Тому для ефективного механізму управління необхідно вдосконалити існуючі і розробити нові моделі й методи проектно-орієнтованого забезпечення організаційних змін.
Актуальність і гострота проблеми управління організаційними змінами відповідно до вимог реалізації портфеля проектів підприємства визначили вибір мети й завдань дослідження.
Тому актуальним науково-прикладним завданням є розробка моделей і вдосконалення методів проектно-орієнтованого розвитку організації в умовах нестабільності середовища на основі системного підходу до реалізації портфеля проектів, що дозволяє підвищити ефективність системи управління організацією.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, результати яких викладені в дисертації, проводилися відповідно до державних планів НДР, програм і договорів, що виконувалися в Національній металургійній академії Міністерства освіти і науки України:
- “Дослідження проблем гуманізації та гуманітаризації навчального процесу в технічному ВНЗ” (Національна металургійна академія, ДР № U003233);
- “Розробка наукових основ ефективного використання вторинної сировини та техногенних відходів, які містять кольорові метали, та дослідження фізико-хімічних закономірностей їх переробки” (Національна металургійна академія, ДР № U003228);
- “Синтез інтелектуальних інформаційно-керуючих систем ідентифікації металургійних процесів” (Національна металургійна академія, ДР № U003226).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: МОДЕЛІ Й МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок