Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОСТОСУНКИ ЗАПОРІЗЬКИХ І ДОНСЬКИХ КОЗАКІВ КІНЦЯ XV – ПОЧАТКУ XVIII СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

ВЗАЄМОСТОСУНКИ ЗАПОРІЗЬКИХ І ДОНСЬКИХ КОЗАКІВ КІНЦЯ XV – ПОЧАТКУ XVIII СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Назва:
ВЗАЄМОСТОСУНКИ ЗАПОРІЗЬКИХ І ДОНСЬКИХ КОЗАКІВ КІНЦЯ XV – ПОЧАТКУ XVIII СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,17 KB
Завантажень:
177
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Гіря Катерина Сергіївна
УДК 930.23:94(477)"14/17"
ВЗАЄМОСТОСУНКИ ЗАПОРІЗЬКИХ І ДОНСЬКИХ КОЗАКІВ
КІНЦЯ XV – ПОЧАТКУ XVIII СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Донецьк - 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
Пірко Василь Олексійович,
завідувач кафедри історіографії, джерелознавства,
археології та методики викладання історії
Донецького національного університету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Мицик Юрій Андрійович,
професор кафедри історії Hаціонального університету“
Києво-Могилянська академія”
доктор історичних наук, професор
Романцов Володимир Миколайович,
завідувач кафедри історичних дисциплін
Маріупольського державного гуманітарного університету
Провідна установа - Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна (кафедра історіографії, джерелознавства та археології)
Захист відбудеться “23” березня 2007 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.02 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, II корпус, ауд. 32.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Донецького національного університету (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24).
Автореферат розісланий “21” лютого 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Крапівін О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стосунки українських та донських козаків (кінець XV - початок XVIII ст.) є важливою сторінкою спільної історії двох братніх східнослов’янських народів. Однак, вивчення цієї актуальної історичної проблеми ще далеке від завершення. При цьому глибина дослідження теми в цілому та кожного її компоненту залишаються не з’ясованими. Виходячи з масштабності, довготривалості й геополітичного значення українсько-донських взаємин та з огляду на недостатню їх вивченість, є всі підстави говорити про необхідність аналізу здобутків дослідників різних епох, виявлення малодосліджених питань і визначення завдань у подальшому дослідженні проблеми.
Отже, потреба огляду здобутків у вивченні проблеми давно назріла. Ґрунтовне дослідження історіографії взаємин запорізьких та донських козаків дозволить не тільки установити стан вивчення проблеми, але й намітити нові завдання. Тим більше, що проблема стосунків запорізьких та донських козаків тісно пов’язана з дослідженням цілої низки важливих питань - від міжнародних взаємин у регіоні та колонізації Поля, відносин з іншими козацтвами (волзьким, гребінським, терецьким, яїцьким) до геополітичного протистояння Москви й Польщі, співіснування мусульманського і християнського світів, до взаємопроникнення культур європейської та азійської цивілізації. Вивчення історіографії стосунків запорізьких та донських козаків є особливо актуальним, бо козацька вісь Дніпро-Дон була потенційно найпотужнішою серед взаємовідносин різних козацьких спільнот. Актуальність теми підвищується у зв’язку з відродженням у сучасних умовах козацтва і станом нинішніх відносин між українським та російським народами.
Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснювалося в межах держбюджетної теми Донецького національного університету “Наукове та методичне забезпечення курсу історії України: досягнення попередників і сучасний погляд” (номер державної реєстрації 0104U004650).
Об’єктом дисертаційного дослідження є праці українських та російських істориків XVIII – початку XXI ст., а предметом наукового аналізу виступає процес розвитку наукової думки з проблеми.
Хронологічні рамки дослідження мають два виміри: історіографічний та історичний. Перший охоплює період з XVIІІ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: ВЗАЄМОСТОСУНКИ ЗАПОРІЗЬКИХ І ДОНСЬКИХ КОЗАКІВ КІНЦЯ XV – ПОЧАТКУ XVIII СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок