Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: Функціональна взаємодія кінази S6 рибосомного білка S6K1 та протеїнкінази 2

Функціональна взаємодія кінази S6 рибосомного білка S6K1 та протеїнкінази 2 / сторінка 2

Назва:
Функціональна взаємодія кінази S6 рибосомного білка S6K1 та протеїнкінази 2
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,45 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
, 2003). Таким чином, S6K є одним із ключових ензимів, причетних до регуляції білкового синтезу індукованого мітогенними стимулами.
Доведено, що S6К здатна фосфорилювати in vitro цілу низку інших субстратів, а саме: проапоптичний білок BAD; білок SKAR, що бере участь у сплайсингу мРНК; фактор транскрипції CREM; субстрат інсулінового рецептора (IRS); фактор ініціації трансляції білкового синтезу 4В (eIF4B) (Thomas, 2002).
Беручи до уваги вище зазначене, дуже актуальним є ідентифікація нових білків-партнерів (субстратів або індукторів) S6K1, особливо із використанням методичних підходів, що максимально відповідали б умовам in vivo або ж підтвердження існування in vivo вже виявлених in vitro взаємодій, що дасть змогу виявити нові функціональні зв’язки в сигнальних системах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась за бюджетною темою №2.2.4.10 – “Дослідження сигнальних шляхів при злоякісній трансформації та пошук пухлиноспецифічних антигенів” (номер державної реєстрації - 0101U000360, 2001-2005рр.), а також у рамках співробітництва з Інститутом ракових досліджень Людвіга (Велика Британія) згідно договору про наукове співробітництво від 1999р.
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження було ідентифікувати білки-партнери активованої форми кінази рибосомного білка S6 із використанням методу двогібридної системи дріжджів та проаналізувати функціональне значення виявлених взаємодій у клітині. Відповідно до мети було поставлено такі завдання:
1. Розробити високоефективний метод трансформації клітин дріжджів кДНК бібліотекою.
2. Провести скринування кДНК бібліотеки клітин лінії НеLa із використанням “байт”-конструкції активованої форми S6K1 Т412D та відібрати позитивні клони, що містять кДНК потенційних білків-партнерів.
3. Визначити нуклеотидні послідовності кДНК позитивних клонів та ідентифікувати їх за базою даних первинних послідовностей GenBank.
4. Експресувати рекомбінантні S6K1-зв’язувальні білки у клітинах бактерій та очистити їх до гомогенності. Отримати моноклональні антитіла проти S6K1-зв’язувальних білків.
5. Підтвердити існування виявлених взаємодій in vitro та in vivo методом імунопреципітації білково-білкових комплексів.
6. З?ясувати функціональний зв’язок між S6K1 та S6K1-зв’язувальними білками.
Об’єкт дослідження – молекулярні механізми функціонування сигнальних систем клітини.
Предмет дослідження – механізми регуляції S6K1-опосередкованого сигналювання.
Методи дослідження – двогібридна система дріжджів, клонування кДНК фрагментів у плазмідні конструкції, метод сайт-спрямованого мутагенезу, тимчасова трансфекція клітин ссавців кДНК конструкціями, імунопреципітація та Вестерн-блот аналіз, конфокальна сканувальна мікроскопія, визначення ензиматичної активності S6К1 та протеїнкінази 2 (СК2), субклітинне фракціонування клітин.
Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено високоефективний метод трансформації клітин дріжджів з їхнім подальшим вирощуванням у напіврідкому середовищі.
За допомогою методу двогібридної системи дріжджів шляхом аналізу кДНК бібліотеки клітин лінії HeLa із використанням мутантної форми S6K1 Т412D як “байту” ідентифіковано десять S6K1-зв’язувальних білків, вісім з яких ідентифіковано вперше.
Показано, що одним із 8 нових S6K1-зв’язувальний білків є регуляторна субодиниця протеїнкінази 2 (СК2). Доведено існування комплексу S6K1-CK2 in vitro. Показано, що S6K1 здатна утворювати комплекс in vivo не лише з регуляторною субодиницею СК2, а і з каталітичними - СК2 та .
Ідентифіковано новий in vitro сайт фосфорилювання СК2 у складі S6K1 – Ser17.
Методами конфокальної мікроскопії клітин та субклітинного фракціонування виявлено, що субклітинна локалізація S6K1 змінюється у відповідь на дію ростових факторів. Показано роль фосфорилювання СК2 Ser17 у складі S6K1 у регуляції експорту S6K1 з ядра клітини.
Запропоновано модель регуляції ядерно-цитоплазматичного транспорту S6K1.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Функціональна взаємодія кінази S6 рибосомного білка S6K1 та протеїнкінази 2

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок