Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Мовне вираження концепту “час” у поезії Т.Г. Шевченка

Мовне вираження концепту “час” у поезії Т.Г. Шевченка / сторінка 3

Назва:
Мовне вираження концепту “час” у поезії Т.Г. Шевченка
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,33 KB
Завантажень:
16
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Для вирішення конкретних завдань використовуються елементи етнографічного дослідження, що зумовлюється національною насиченістю концепту “час” у творах Т.Шевченка; застосовується метод зіставного лінгвостилістичного аналізу мовних і мовленнєвих структур текстів оригіналу та перекладу, метод словникових дефініцій тощо. Для виявлення проблемних питань перекладу та способів їх подолання використовуються прийоми описового методу; відповідно до мети роботи – метод суцільної вибірки, елементи компонентного аналізу.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в мовознавстві здійснено комплексний підхід до вивчення концепту “час” та його вербального вираження в поетичному дискурсі Т.Шевченка з огляду на зміст концепту “час” у контексті української культури; з’ясовано труднощі культурологічної та мовностилістичної актуалізації складових авторської концепції часу в перекладі; розглянуто темпоральні фразеологізми й авторські вислови в плані українсько-англійського зіставлення.
Теоретична значущість роботи зумовлена цілісним аналізом особливостей мовної репрезентації концепту “час” у поезіях Т.Шевченка. Результати, отримані в процесі аналізу виділеного фраґмента української концептосистеми, сприятимуть поглибленню уявлень про національно-мовну картину світу, про специфіку етнічної свідомості, спрямованої на сприйняття й усвідомлення часу, а також можуть слугувати базою для вивчення мовного вираження особливостей авторського світосприйняття в різних поетичних картинах світу. Запропонований аналіз є перспективним для загальної характеристики засобів вербалізації концепту “час” в українському мовленні, для моделювання структури й опису інших етноконцептів на матеріалі різних мов.
Вироблена на основі узагальнення перекладацьких стратегій методика трансляційного аналізу може бути застосована для подальших теоретичних досліджень у галузі загальної і часткової теорій перекладу.
Практична цінність визначається можливістю використання матеріалу дослідження в процесі викладання курсів сучасної української літературної мови, зіставної лексикології, типології та теорії перекладу; при підготовці спецкурсів із перекладознавчих дисциплін, а також спецкурсів із лінгвокультурології, лінгвокраїнознавства, при написанні курсових, дипломних і магістерських робіт. Результати роботи сприятимуть осмисленню ваги темпоральних фразеологізмів для художньої цілісності тексту з погляду перекладу, стануть у пригоді у двомовній лексикографії.
Апробація. Основні положення роботи пройшли апробацію на наукових конференціях різних рівнів презентації: Всеукраїнській науковій конференції “Михайло Андрійович Жовтобрюх і сучасна українська лінгвістика” (Черкаси, 2005), Міжнародній науково-практичній конференції “Наука: теорія і практика” (Дніпропетровськ, 2005), 2-й Міжнародній науково-практичній конференції “Освіта і наука без меж” (Дніпропетровськ, 2005), Міжнародній науковій конференції “Мова як світ світів. Граматика і поетика української мови” (Київ, 2006), 4-й Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Шевченківська весна” (Київ, 2006), Міжнародній науковій конференції “Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення” (Горлівка, 2006), 15-й Міжнародній науковій конференції “Мова і культура” ім. проф. С.Бураго (Київ, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасна філологія в контексті глобальних змін” (Запоріжжя, 2006). Результати дослідження доповідалися та обговорювалися на щорічних звітних конференціях Запорізького національного університету (2005, 2006).
Публікації. Основний зміст дослідження висвітлено в десяти публікаціях – п’яти наукових статтях у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, та п’яти публікаціях у матеріалах наукових конференцій, збірниках наукових праць.
Структура. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу й загальних висновків, списку використаних джерел (266 позицій), додатка. Загальний обсяг дисертації 219 сторінок; із них 194 – основного тексту.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Мовне вираження концепту “час” у поезії Т.Г. Шевченка

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок