Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НОВІ МЕТАКРИЛОВІ АЗОПОЛІМЕРИ ТА ЇХ ФОТОПЕРЕТВОРЕННЯ ПІД ДІЄЮ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ

Загрузка...

НОВІ МЕТАКРИЛОВІ АЗОПОЛІМЕРИ ТА ЇХ ФОТОПЕРЕТВОРЕННЯ ПІД ДІЄЮ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ

Назва:
НОВІ МЕТАКРИЛОВІ АЗОПОЛІМЕРИ ТА ЇХ ФОТОПЕРЕТВОРЕННЯ ПІД ДІЄЮ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,28 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Надтока Оксана Миколаївна
УДК 541.64+541.147
НОВІ МЕТАКРИЛОВІ АЗОПОЛІМЕРИ ТА ЇХ ФОТОПЕРЕТВОРЕННЯ ПІД ДІЄЮ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ
02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ-2005
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi хiмii високомолекулярних сполук хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керiвник: доктор хiмiчних наук, професор
Сиромятніков Володимир Георгійович
Київський нацiональний унiверситет iмені Тараса Шевченка
професор кафедри хiмii високомолекулярних сполук
Офiцiйнi опоненти: доктор хiмiчних наук
Маслюк Анатолій Федорович,
iнститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України,
головний науковий співробітник
відділу хімії і біохімії ферментів
доктор хiмiчних наук
Алексєєва Тетяна Трохимівна
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України,
провідний науковий співробітник
відділу фізикохімії полімерів
Провiдна установа: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
(м.Київ)
Захист вiдбудеться “04” жовтня 2005 р. о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованоi вченоi ради Д 26.001.25 у киiвському унiверситетi iменi Тараса Шевченка за адресою: 01033, Киiв-33, вул. Володимирська, 60, хiмiчний факультет, ауд. 518. Тел.: (044) 239-33-00.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка за адресою: киiв, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розiсланий “26” серпня 2005 р.
Вчений секретар спецiалiзованоi вченоi ради
Д 26.001.25, доктор хімічних наук Комаров І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У зв’язку із швидким розвитком новітніх технологій широкого розповсюдження набувають фотохромні полімери, які зокрема використовуються як матеріали для запису та збереження інформації. Азосполуки, які раніше використовували здебільшого як барвники для отримання забарвлених матеріалів, завдяки своїй здатності до зворотньої транс-цис ізомеризації стали особливо актуальними у цьому руслі. Крім того полімери, до складу яких входять ланки з бічними азобензольними фрагментами, виявили свою ефективність для отримання стабільної фотоіндукованої оптичної анізотропії, що проявляється у явищах індукованого дихроїзму та індукованого двопроменезаломлення. В останні роки активно розробляється питання щодо впливу хімічної будови мезогенної, наприклад ароматичної, групи та довжини рухливого спейсера, яким вона пов’язана з основним полімерним ланцюгом, на здатність полімерних шарів набувати орієнтованого стану, зберігати його та орієнтувати рідкий кристал, нанесений на його поверхню. Таким чином, отримання та дослідження нових гомополімерів та кополімерів, до складу яких входять ланки з бічними азофрагментами різної хімічної будови, є актуальним напрямом у сучасній полімерній хімії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до досліджень, які проводяться на кафедрі хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка в рамках держбюджетної теми Кабінету Міністрів України № 01БФ037-05 „Розробка теоретичних основ макромолекулярного дизайну полімерних матеріалів нової генерації”.
Мета та завдання дослідження. Основною метою досліджень є визначення впливу хімічної будови бічних азофрагментів в метакрилових полімерах на їх фотоперетворення під дією УФ-випромінювання.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:
1) синтезувати метакрилові азополімери, бічні азофрагменти яких містять замісники різної природи та які з’єднані з головним ланцюгом алкільними спейсерами різної довжини і мають у своєму складі як бензольні, так і гетероциклічні ядра, а також відповідні модельні та вихідні сполуки;
2) дослідити явище фотоіндукованої оптичної анізотропії в синтезованих азополімерах та визначити вплив природи замісників, довжини алкільних спейсерів, наявності бензольних чи тіазольних ядер азофрагментів на орієнтаційні властивості азохромофорів у полімерах;
3) дослідити фотостійкість азосполук у композиційних системах полімер-барвник та азополімерах.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: НОВІ МЕТАКРИЛОВІ АЗОПОЛІМЕРИ ТА ЇХ ФОТОПЕРЕТВОРЕННЯ ПІД ДІЄЮ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок