Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕРЕВАЖНІ ПРАВА: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Загрузка...

ПЕРЕВАЖНІ ПРАВА: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Назва:
ПЕРЕВАЖНІ ПРАВА: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,13 KB
Завантажень:
431
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
КРАТ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
УДК 347.121 (477)
ПЕРЕВАЖНІ ПРАВА: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Спеціальність 12.00.03 - цивільне право
і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі цивільного права № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
СПАСИБО-ФАТЄЄВА Інна Валентинівна,
Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого,
професор кафедри цивільного права № 1
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
МАЙДАНИК Роман Андрійович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри цивільного права
кандидат юридичних наук, доцент
СІБІЛЬОВ Михайло Миколайович,
Гуманітарно-технічний інститут,
завідувач кафедри цивільного та
господарського права
Захист відбудеться «24» квітня 2008 р. о 9.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий «22» березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Л. Яроцький
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Докорінна перебудова соціально-економічного устрою в державі, перехід її до ринкової економіки вимагають сучасного переосмислення багатьох правових категорій. Однією з них є переважні права, проблематика яких багатоаспектна, а спеціальні комплексні дослідження з цього питання у вітчизняній цивілістиці не проводилися. Відсутність ґрунтовного аналізу переважних прав створює теоретичний «вакуум» для правозастосування, який знаходить свій прояв у невизначеності підстав виникнення, особливостях здійснення, припинення та захисту переважних прав. У свою чергу це впливає на належне регулювання та порядок здійснення багатьох суб’єктивних прав, які нерідко виникають як наслідок реалізації переважних прав. Визначення сутності переважних прав, їх правової природи необхідне для формування оптимальної моделі регулювання як цих прав, так і відповідних майнових (речових, зобов’язальних), корпоративних, виключних прав.
Теоретичною основою для дослідження проблематики переважних прав стали наукові праці з теорії права, цивільного права: М.М. Агаркова, С.С. Алексєєва, В.А. Бєлова, С.М. Братуся, Ю.С. Гамбарова, Д.М. Гєнкіна, В.П. Грибанова, О.С. Іоффе, В.С. Єма, М.В. Зімелєвої, Н.В. Зубарєвої, О.О. Красавчикова, І.М. Кучеренко, Л.В. Кузнєцової, Л.Ю. Леонової, Д.В. Ломакіна, В.В. Луця, О.В. Малько, В.П. Маслова, Д.В. Мурзіна, С.Є. Нікольського, Р.Є. Пивовара, О.А. Підопригори, В.В. Ровного, М.М. Сібільова, В.І. Синайського, К.І. Скловського, М.В. Суботіна, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Є.О. Суханова, М.М. Товстоліса, Ю.К. Толстого та ін.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі цивільного права № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого відповідно до цільової комплексної програми «Проблеми ефективності правового регулювання цивільних відносин в Україні» номер державної реєстрації 0106u002288. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, протокол № 5 від 17 грудня 2004 р. Дисертація становить певний внесок у розкриття напрямків загального дослідження в рамках цієї проблеми.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є з’ясування теоретичних аспектів та практичної реалізації основних положень переважних прав з подальшим розробленням науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення законодавства України та ефективного застосування чинних правових норм.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ПЕРЕВАЖНІ ПРАВА: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок