Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МетодИ ТА моделІ логІстичНого АНАЛІЗУ процесів прийняття рішень і УПРАВЛІННЯ автоматизованиМИ багаторівневиМИ рОЗПОДІЛЕНИМИ системАМИ

МетодИ ТА моделІ логІстичНого АНАЛІЗУ процесів прийняття рішень і УПРАВЛІННЯ автоматизованиМИ багаторівневиМИ рОЗПОДІЛЕНИМИ системАМИ

Назва:
МетодИ ТА моделІ логІстичНого АНАЛІЗУ процесів прийняття рішень і УПРАВЛІННЯ автоматизованиМИ багаторівневиМИ рОЗПОДІЛЕНИМИ системАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,55 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “
Харківський авіаційний інститут”
ПРОХОРОВ Олександр Валерійович |
| УДК 519.876.2 :004.358 + 65.012.34 |
МетодИ ТА моделІ логІстичНого АНАЛІЗУ процесів прийняття рішень і УПРАВЛІННЯ автоматизованиМИ багаторівневиМИ рОЗПОДІЛЕНИМИ системАМИ
05.13.06 - Автоматизовані системи управління та
прогресивні інформаційні технології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків - 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Федорович Олег Євгенович,
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”,
проректор з НДР, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Вартанян Василь Михайлович,
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”,
професор кафедри менеджменту.
кандидат технічних наук
Євланов Максим Вікторович,
Харківський національний університет радіоелектроніки,
ст. викладач кафедри інформаційних управляючих систем.
Провідна установа
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, кафедра автоматизованих систем управління, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться “ 28 ” лютого 2003р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.062.01 в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” за адресою: 61070, м. Харків, вул. Чкалова 17, радіотехнічний корпус, ауд. 232.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”.
Автореферат розісланий 24.01.2003р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради __________________ Чумаченко І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми досліджень. Економічні перетворення, що відбуваються в Україні в зв'язку з переходом до ринкових відношень, призвели до якісних змін у виробничій сфері, викликали потребу формування нових підходів до управління підприємствами та технологічними комплексами, які представляють собою складні багаторівневі розподілені системі (БРС). Першорядного значення набуває проблема стійкого управління функціонуванням і розвитком БРС, їх адаптації до змінюваних умов ринку, що в свою чергу виявляється в необхідності проведення реструктурування та модернізації існуючих виробництв, створенні інтегрованих БРС, комплексної автоматизації, побудові багаторівневих АСУ й інструментальних засобів інтелектуальної підтримки рішень, що приймаються.
У зв'язку з цим актуальною є розробка нових методів і моделей, основаних на логістичному потоковому поданні БРС та технології обробки інформації в експертних системах (ЕС) прийняття рішень (ПР), що дозволяють:
-
підвищити ступінь автоматизації формування й інтелектуалізації аналізу отриманих варіантів побудови та розвитку БРС;
-
ефективно управляти новими складними потоковими процесами в інтегрованих автоматизованих БРС;
-
підвищити якість, вірогідність і скоротити час вироблення та прийняття раціональних рішень при виборі стратегій і реалізації пріоритетів виробничої і ринкової політики особами, що приймають рішення (ОПР).
У зв'язку з цим тема дисертації має важливе наукове та прикладне значення, оскільки направлена на вирішення актуальної наукової задачі розробки комплексу методів і моделей логістичного аналізу процесів управління в автоматизованих БРС на основі технології обробки інформації в експертних системах прийняття рішень, які дозволяють підвищити ефективність управління в нових економічних умовах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у межах НДР, здійснюваних у 1998-2002 рр. у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” на кафедрі “Інформаційні управляючи системи” у відповідності до планів держбюджетних НДР Міністерства Освіти і науки України (Д302-39/97, Д302-31/00); НДР Міністерства Оборони України №302-77/97 “Модель-Ф”; №302-2/02 “Нормаль” (ДР №0102U004619); №302-3/02 “Модель-Р” (ДР № 0102U004182).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: МетодИ ТА моделІ логІстичНого АНАЛІЗУ процесів прийняття рішень і УПРАВЛІННЯ автоматизованиМИ багаторівневиМИ рОЗПОДІЛЕНИМИ системАМИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок