Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА МАЙНОВИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВА (1648–1785 рр.)

Загрузка...

ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА МАЙНОВИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВА (1648–1785 рр.)

Назва:
ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА МАЙНОВИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВА (1648–1785 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,64 KB
Завантажень:
364
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ЛОХА В’ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 94 (477.41) “16/17”: 394.14
ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА МАЙНОВИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВА (1648–1785 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Черкаси – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі загальної історії, методологій і методики навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Гуржій Олександр Іванович,
Інститут історії України НАН України,
провідний науковий співробітник відділу
історії України середніх віків і
раннього нового часу
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Шамрай Микола Григорович,
Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького,
професор кафедри історії та етнології України
кандидат історичних наук, доцент
Іваненко Анатолій Олександрович,
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, доцент кафедри історії
та культури України
Захист відбудеться “27” лютого 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 81, кім. 211.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького (18031, м.Черкаси, вул.Університетська, 22).
Автореферат розісланий “24” січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Корновенко С.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Об’єктивне висвітлення вітчизняної соціальної історії, зокрема становища суспільства Гетьманщини, неможливе без всебічного та ґрунтовного дослідження еволюції структури та майнової нерівності населення великих територіально-адміністративних осередків, таких, наприклад, яким був Переяслав у другій половині XVII-XVIII ст. Вивчення життя городян одного з найдавніших українських міст, а в ранньомодерний період – центру Переяславського полку, дозволяє виявити на мікрорегіональному рівні формування та умови розвитку міського соціуму в Українській козацькій державі, а також показати умови та специфіку функціонування місцевого “меского” уряду.
В загально ж історичному контексті важливість теми на сучасному етапі зумовлена не лише всезростаючим суспільним інтересом до доби Гетьманщини, а й необхідністю наукового відтворення об’єктивної та реальної генези великих груп (станів) як у державі в цілому, так і в окремих містах. Вивчення умов життя переяславців у період існування Української козацької держави дозволяє простежити історичні закономірності в розвитку міста, прокласти своєрідний “місток” між минулим і сучасністю. На наш погляд, набутий досвід вирішення міських проблем у XVII-XVIII ст. є досить важливим, а тому його варто враховувати і практично використовувати сучасним представникам влади м.Переяслава. Отже, запропонована тема є актуальною, має науково-практичне і суспільно-політичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планами науково-пошукової роботи кафедри загальної історії, методологій і методики навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” за темою “Україна соборна”.
Об’єкт вивчення – суспільно-політичний розвиток та економічні умови життя населення Переяслава, що безпосередньо впливали на еволюцію соціальної структури та майновий стан городян.
Предметом дослідження є статус основних груп і прошарків жителів Переяслава, їх диференціація, функції і привілеї чиновників магістрату, козацької верхівки та духовенства, а також особливості регіональної політики гетьманської адміністрації й царського уряду.
Хронологічні межі дослідження охоплюють 1648-1785 рр.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА МАЙНОВИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВА (1648–1785 рр.)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок