Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. / сторінка 3

Назва:
ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,07 KB
Завантажень:
439
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Алексєєва, Н.Кашкадамової, Є.Назай-кінського, Д.Рабіновича). Зіставлення різних варіантів прочитання твору своє-рідно загострює якість неповторності інтонування, а в разі виявлення тотож-ніх рис сприяє знаходженню загальних прикмет виконавської творчості.
Звернення до історико-культурних методів дослідження дає змогу чіт-кіше виявити послідовний характер формування художніх тенденцій баян-ного виконавства. Протягом досліджуваного періоду типові явища баянного виконавства розглядаються крізь призму культурологічних спостережень со-ціальної функції музичної творчості, що забезпечило вихід за межі фор-мально-стилістичного аналізу.
У висвітленні виконавської творчості методологічно принциповим є розуміння того, що виконавство перебуває в діалектичній єдності з компози-торською творчістю, об'єктивне існування якої можливе тільки завдяки її ви-конавської реалізації. За цих умов переконливо виявляється важлива роль концепції варіантності музичної інтерпретації, що випливає з творчого ха-рактеру виконавського втілення нотного тексту.
Наукова новизна дослідження визначається багатоаспектним аналізом академічного баянного виконавства. При цьому вперше:
·
проаналізовано стан висвітлення виконавського мистецтва баяністів в сучасному музикознавстві другої половини ХХ ст.
· обґрунтовано і узагальнено художньо-стильові тенденції баянного виконавства 50-90-х рр. ХХ ст.;
· досліджено вплив культурологічних процесів даного періоду на розвиток баянного виконавства;
· розглянуто новаторські тенденції баянного виконавства у сучасній оригінальній музиці;
· введено в науковий обіг теорії баянного виконавства аудіозвуковий фонд провідних баяністів досліджуваного періоду.
Практичне значення роботи полягає в узагальненні художньо-вико-навського досвіду визнаних баяністів і впливу їх надбань на формування професійної майстерності молодих музикантів. Результати теоретичного ана-лізу дисертації можуть бути використані при підготовці спеціальних узагаль-нюючих робіт з історії народно-інструментального мистецтва, складанні підручників, програм з цього курсу і безпосереднього використання у прак-тиці баянного виконавства. Висновки дисертаційного дослідження, окрім то-го, можуть стати основою для подальших наукових розробок баянного вико-навства та його ролі в музичній культурі України.
Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом публіка-ції матеріалів у наукових виданнях, доповідей та виступів на конференціях: Міжнародній науковій конференції до Фестивалю акордеонної музики в Ка-товіце (Польща, 1990 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні напрямки відродження та розвитку народно-інструментального мистецтва в Україні (м. Київ, 1995 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні напрямки розвитку академічного народно-інстру-ментального мистецтва в Україні (м. Київ, 1998 р.); Регіональній науковій конференції до 60-ліття заснування Львівського державного музичного учи-лища ім. С.Людкевича (м. Львів, 2000 р.); науковій конференції “Мистецтво молодих – 2001” (м. Львів, 2001 р.).
Матеріали дисертації обговорювались на засіданнях кафедри теорії та історії культури Київського національного університету культури і мистецтв (1999-2001 рр.).
Публікації. Основні теоретичні та практичні положення дослідження знайшли своє відображення у восьми публікаціях, з них п'ять – у фахових виданнях.
Структура роботи зумовлена логікою дослідження, його метою і основними завданнями. Дисертація (на 164 сторінках) складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел – 217 позицій (на 18 сторінках) та нотних додатків (на 27 сторінках).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, доводиться її актуаль-ність, визначено мету і завдання, окреслено об'єкт, предмет наукового дос-лідження, сформульовано методологічні засади, вказано на новизну роботи та практичне значення наукових результатів.
У першому розділі – “Академічне баянне виконавство як об'єкт наукового дослідження” подається аналіз літератури з проблеми дисертації, теоретичних праць, статей, рецензій, присвячених баянному мистецтву.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок