Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,07 KB
Завантажень:
439
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
КУЖЕЛЕВ Дмитро Олександрович
УДК 787 (477.8) (09)
ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.
17.00.01 – теорія і історія культури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і мистецтв України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Олексюк Ольга Миколаївна,
Київський національний університет
культури і мистецтв,
завідувач кафедри теорії музики та
музичного виховання
Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор
Муха Антон Іванович,
Інститут мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України,
завідувач відділу музикознавства, м. Київ.
кандидат мистецтвознавства, доцент,
Іванов Євген Олександрович,
Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С.Макаренка,
доцент кафедри історії, теорії музики та
гри на музичних інструментах.
Провідна установа: Національна музична Академія України
ім. П.І. Чайковського, кафедра народних інструментів.
Міністерство культури України, м. Київ.
Захист відбудеться 17.12.2002 р. о _13_ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02 у Київському національному університеті культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36, ауд. 209).
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Київського на-ціонального університету культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36).
Автореферат розісланий 15.11. 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Загуменна В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Академічне баянне виконавство привер-тає до себе увагу як новий різновид камерно-інструментального мистецтва, стрімка еволюція якого – від первинного середовища побутового музикуван-ня до академічного мистецтва – відбувалась особливо інтенсивно у другій половині ХХ ст. Цей період становить також яскраву сторінку мистецтва українських баяністів, яке отримало широке міжнародне визнання, налічує чимало лауреатів престижних конкурсів і активно функціонує в українській музичній культурі.
Незважаючи на очевидний поступ баянного виконавства в напрямку класичного інструменталізму, його надбання нині не виглядають такими без-перечними на фоні зростання естетичних запитів, розшарування музичних уподобань аудиторії та збільшення ролі масової культури, що тіснить акаде-мічне мистецтво. Зміни соціокультурного простору останніх десятиріч спо-нукують по-новому подивитись на баянне виконавство, з точки зору оцінки його творчого потенціалу та відповідності вимогам часу. Для з'ясування мистецької актуальності баянно-інструментального жанру необхідне вироб-лення цілісної картини еволюції його художніх тенденцій, детермінованих динамікою розвитку музичної культури. Всебічний розгляд баянного вико-навства може істотно розширити уявлення про його мистецьку структуру та культуротворчу ефективність.
Надзвичайно актуальною є також необхідність дослідження виконавсь-кої творчості баяністів, її художньо-стильових і репертуарних характерис-тик, показових для стану функціонування сучасного виконавського мистецт-ва. Особливий інтерес у цьому зв'язку становить проблема специфіки акаде-мічного баянного виконавства, яке на початкових стадіях свого розвитку активно наслідувало досвід класичного інструменталізму, а нині виявляє власні оригінальні тенденції.
Аналіз наявних наукових праць засвідчує недостатність узагальнюю-чих досліджень баянного виконавства другої половини ХХ століття з ураху-ванням найширшого ракурсу його репрезентації – як в Україні, так й інших країнах світу. Здебільшого маємо окремі спеціальні розробки його історії, теорії, методики, з порушенням й суто виконавських аспектів баянного мистецтва (ґрунтовні дослідження М.Давидова, а також праці І.Алексєєва, В.Бичкова, В.Зав'ялова, Є.Іванова, М.Імханицького, Ю.Казакова, Ф.Ліпса, М.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок