Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва

Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва

Назва:
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,28 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Панчишин Степан Михайлович
УДК 330.111.2 : 330.101.541
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва
Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Львів – 2005


Дисертацією є монографія.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти: академік НАН України,
доктор економічних наук, професор
Чухно Анатолій Андрійович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри економічної теорії;
доктор економічних наук, професор
Малий Іван Йосипович,
Київський національний економічний університет,
професор кафедри політичної економії;
доктор економічних наук, професор
Павлишенко Михайло Миколайович,
Львівська комерційна академія,
професор кафедри економічної теорії.
Провідна установа: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної теорії та економічних методів управління.
Захист відбудеться „31” березня о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, .
Автореферат розісланий „ 25 ”   лютого   2005 р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради ____________________ Хоронжий А. Г.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Дослідження і наукове обґрунтування складних і супе-речливих процесів, що відбуваються у товарній формі виробництва, набувають сьогодні важливого зна-чення. Це пояснюється тим, що її основні елементи – гроші, ціна, кредит, заробітна плата, валютні курси тощо, а також такі її супут-ни-ки, як інфляція, безробіття, циклічні спади є ключовими категоріями сучасних економічних систем. Додаткову актуальність дослідженню товарної форми ви-роб-ництва надає те, що ринкова трансформація означає зростання значення цих категорій у вітчизняній економіці.
У ХХ ст. товарні економічні системи помітно змінилися. Особливо значні зміни у цих системах відбу-лися в останній третині ХХ сторіччя в умовах різкого зростання ролі наукових досліджень у виробництві та формування ресурсо-ощадного типу відтворення, посилення інтеграційних і глобалізаційних процесів, збільшення питомої ваги працівників складної праці, а також тих, хто працює за наймом, розгортання процесів денаціоналізації і приватизації, зміни форм держав-ного втручання в економічне життя і т.д. Наявні в економічній науці підходи до визначення природи господарський систем не дають змоги пояснити зміни у цих системах. Тому є дуже важливим питання про інструментарій до-сліджен-ня економічних систем товарної форми виробництва.
Значної актуальності набуває питання про поняттєво-категоріальний апарат дослідження товарної форми виробництва. В українській економічній літературі все ще переважає тлумачення основних понять і категорій товарної економіки, яке запропонували класики ліворадикальної політичної економії. Зокрема дедалі настійнішою є потреба подолати визначення вартості, як уречевленої в товарі суспільної абстрактної праці. Таке спрощене визначення вартості не дає змоги створити раціональної концепції ціноутворення.
Глибокі зміни відбуваються в грошових відносинах, що становлять каркас товарної форми виробництва. Ще до Другої світової війни припинився безпо-се-ред-ній обмін золотих монет на товари. Золото було вилучено із внутрішнього обігу. Трохи довше протрималось золото в міжнародних розрахун-ках. Однак після краху Бретон-Вудської валютної системи його вже не вико-ристо-вують і в міжна-родному платіжно-розрахунковому механізмі. Подібно до всіх інших това-рів золото купують за паперово-кредитні гроші. Золотий вміст гро-шо-вих одиниць не фіксують уже більше чверті століття.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок