Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ

Назва:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,61 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Львівський державний аграрний університет
БУЧКО Ірина Євгенівна
УДК 338.1:334.722(477.83)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Інституті землеробства і тваринництва західного регіону УААН.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Галанець Василь Григорович,
Львівський державний аграрний університет,
професор кафедри менеджменту організацій
ім. проф. Є.Храпливого.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент
Шульський Микола Григорович,
Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького;
кандидат економічних наук
Шеленко Діана Іванівна,
Прикарпатський національний університет імені
В.Стефаника, старший викладач кафедри
обліку і аудиту.
Захист відбудеться 19 лютого 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському державному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. В.Великого, 1, головний корпус, ауд. 309.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського державного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. В.Великого, 1.
Автореферат розісланий “17 ” січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор Ю.Е.Губені


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Процес реформування агропромислового комплексу в Україні викликав до життя значну різноманітність організаційно-правових форм ведення сільськогосподарського виробництва. Очевидно, початково всі вони мають однакове право на існування, проте в ході розвитку процесів рефор-мування виникає потреба у здійсненні порівняльного аналізу з метою виявлення ефективніших серед них для визначення напрямів подальшого розвитку аграрної економіки, її реформування і концентрації зусиль на найвигідніших із них. Наукові аспекти проблемного характеру щодо процесів і результатів рефор-мування аграрної економіки та трансформації організаційно-правових форм гос-подарювання та їх ефективності в цій сфері досить ґрунтовно розглядаються у працях В.Амбросова, В.Андрійчука, П.Березівського, П.Борщевського П.Гай-дуцького, В.Галанця, П.Гарасима, Ф.Горбоноса, Ю.Губені, С.Дем’яненка, В.Дієсперова, С.Дусановського, В.Єв-до-кименка, В.Збарського, П.Макаренка, Л.Михайлової, І.Михасюка, Л.Молдаван, О.Мороза, С.Онисько, М.Павлишенка, В.Поплавського, П.Саблука, Р.Слав’юка, Г.Черевка, Д.Шеленко, О.Шпичака, М.Шульського. Проте результати опрацювання їх наукового доробку показують, що на сьогод-ні ще залишаються невирішеними теоретичні, методологічні, методичні і практичні питання, пов’язані з окремими аспектами функціонування різних організаційно-правових форм господарювання в АПК. Зокрема, методика порівняння ефективності господарювання різних організаційно-правових форм не враховує дію специфіч-них чинників, властивих кожній із цих форм, що не дозволяє дати адекватну реальному стану речей оцінку ефективності їх функ-ціонування і зумовлює необхідність продовження наукових досліджень у цьому напрямку. Не відпрацьовано оптимальний механізм реалізації економічних взаємовідносин між підприємствами різних організаційних форм окремих сфер агропромислового комплексу. Потребує чіткого визначення пріоритетність заходів державного регулювання і підтримки окремих напрямів та організаційних форм розвитку економічних взаємовідносин в АПК, а також обґрунтування сукупності умов, необхідних для ефективного функціонування цих форм в конкретному регіоні. Все це й обумовлює актуальність даного дисертаційного дос-лідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У дисертаційній роботі висвітлено результати досліджень, виконаних автором, які є складовою частиною комплексних тем наукових досліджень Інституту землеробства і тваринництва Західного регіону УААН на 1996-2000 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок