Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Удосконалення прес-форм для лиття деталей взуття

Удосконалення прес-форм для лиття деталей взуття

Назва:
Удосконалення прес-форм для лиття деталей взуття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,36 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Київський національний університет
технологій та дизайну
Синюк Олег Миколайович
УДК 678.023.3
Удосконалення прес-форм для лиття
деталей взуття
05.05.10 – Машини легкої промисловості
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2002Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький)
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор Скиба Микола
Єгорович, ректор Технологічного університету Поділля
Офіційні опоненти – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки
і техніки України Орловський Броніслав Вікентійович,
Київський Національний університет технологій та дизай-
ну, завідувач кафедри “Машини легкої промисловості”–
кандидат технічних наук, доцент, Сівецький Володимир
Іванович, Київський Національний технічний університет “
КПІ”, доцент кафедри “Хімічне, полімерне та силікатне
машинобудування”, заступник декана інженерно-хіміч-
ного факультету з наукової роботи
Провідна установа – Чернігівський державний технологічний університет Мініс-
терства освіти і науки України, м. Чернігів
Захист відбудеться “18” грудня 2002 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському Національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД за адресою: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.
Автореферат розісланий “12” листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Тарасенко А.І.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Велика частина виробів із полімерних матеріалів у легкій промисловості виготовляється методом лиття під тиском. Широке використання полімерних матер іалів у легкій промисловості, зокрема на підприємствах взуттєвого виробництва, вимагає підвищення ефективності переробки полімерів та якості продукції за рахунок раціоналізації конструктивних та технологічних параметрів процесу переробки.
На сьогодні є декілька робіт, які присвячені проектуванню прес-форм для лиття під тиском низу взуття. Найбільш відомі серед них – робота Стронгіна Б.М., в якій досліджувались контактні тиски на затяжну кромку заготовки верху взуття в процесі вулканізації з метою виключення випресовок, та робота Карабанова П.С., яка присвячена розробці методу розрахунку впускних каналів з метою впливу на фактори, що визначають експлуатаційні властивості деталей низу взуття.
Дослідження, які проводились Стронгіним Б.М., Карабановим П.С. та іншими вченими, не враховували впливу спаїв (місць злиття потоків розплаву), на експлуатаційні властивості низу взуття. Оскільки різні зони виробів в процесі експлуатації піддаються різним за величиною навантаженням, необхідно, щоб у місцях найбільшого руйнівного впливу спаї були відсутні. Тому визначення конструктивних параметрів прес-форми, що забезпечують утворення спаїв в тих місцях виробів, які в процесі їх експлуатації піддаються мінімальним навантаженням і тим самим збільшують їх довговічність, є актуальним завданням і представляє інтерес для легкої промисловості та багатьох інших галузей вітчизняної економіки.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно із затвердженою науковою програмою діяльності Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) “Наукові та практичні основи проектування автоматичних систем у легкій промисловості” за напрямком “Розробка та вдосконалення прес-форм для лиття низу взуття”, № 0102U004050, 2002 р.
Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є удосконалення існуючих та розробка нових конструкцій прес-форм, які повинні забезпечити поліпшення експлуатаційних характеристик полімерних деталей взуття.
У відповідності з метою поставлені такі задачі:–
встановити основні причини низької якості полімерних деталей взуття та визначити необхідні дії для їх усунення;–
розробити математичну модель динаміки течії в'язкої рідини з вільною поверхнею і, на цій основі, дослідити процес заповнення оформляючої порожнини прес-форми розплавом полімерного матеріалу;–
дослідити вплив конструктивних параметрів прес-форми для лиття низу взуття на рух фронту вільної поверхні розплаву полімерного матеріалу в оформляючій порожнині;–
провести експериментальні дослідження процесу лиття підошов з метою підтвердження адекватності математичної моделі реальним процесам;–
провести експериментальні дослідження для визначення залежності експлуатаційних властивостей низу взуття від орієнтації спаю відносно напрямку дії руйнівного навантаження;–
дослідити вплив основних конструктивних параметрів прес-форми на положення та орієнтацію спаїв у готовій підошві;–
удосконалити існуючі та розробити нові конструкції прес-форм з метою поліпшення експлуатаційних властивостей полімерних деталей взуття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Удосконалення прес-форм для лиття деталей взуття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок