Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ 1917-1920 РР.

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ 1917-1920 РР.

Назва:
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ 1917-1920 РР.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,02 KB
Завантажень:
211
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
БОГУСЛАВСЬКИЙ Олег Вікторович
УДК: 070.3 (477): 947.084.3 “1917/1920”
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
ТА УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ 1917-1920 РР.
Спеціальність 10.01.08 – Журналістика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі української преси факультету
журналістики Львівського національного університету
імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Кость Степан Андрійович, Львівський
національний університет імені Івана Франка,
доцент кафедри української преси.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Іванов Валерій Феліксович, Інститут журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач
кафедри організації масовоінформаційної діяльності.
Доктор філологічних наук, професор Горевалов Сергій Іванович,
начальник кафедри військової журналістки, Військовий інститут
імені Петра Сагайдачного при Національному університеті
“Львівська політехніка”.
Провідна установа: Українська академія друкарства імені Івана
Федоровича (Міністерство освіти і науки України), кафедра видавничої
справи та редагування.
Захист дисертації відбудеться “9” квітня 2002 року о 14 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, Київ-199,
вул. Мельникова, 36/1, Інститут журналістики.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “6” березнея2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор філологічних наук СИДОРЕНКО Н.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми зумовлюється кількома чинниками: її недослідженістю; постійним і тривким інтересом як з боку істориків, так і з боку громадськості, читацького загалу до історії нашої держави, а до періоду 1917-1920 рр. Зокрема; можливістю зробити повний порівняльний аналіз інформаційно-пресової діяльності і політики українських урядів 1917-1920 рр. І з’ясувати сучасний зміст цієї політики. Важливим чинником є й те, що у порушеній темі дисертаційного дослідження сконцентровані не лише проблеми чисто історико-пресознавчої науки, а й цілої низки суміжних наук – історії, політології, соціальної психології, у ній перетинаються проблеми наукові з проблемами суто практичними – духовними, соціальними, націотворчими.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з розроблюваною на факультеті журналістики імені Івана Франка науковою програмою “Українська журналістика у міжнародному контексті: історичний та теоретичний аспекти” та дослідженням “Соціально-політичні і теоретичні аспекти української періодики”, що його розробляє кафедра української преси. Наукова проблематика дисертаційного дослідження пов’язана з таким лекційним курсом, як “Історія української журналістики”. Роль автора дисертації у виконанні цих програм визначається його участю у звітно-наукових конференціях факультету журналістики, а також у “Віснику Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія журналістика” і “Збірнику наукових праць кафедри української преси”.
Мета і завдання дослідження. Мету дисертаційного дослідження автор вбачає в комплексному аналізі інформаційно-пресової діяльності українських урядів 1917-1920 рр. І з’ясуванні її місця у державотворчих процесах, у формуванні іміджу України на міжнародній арені. Це зумовило формування і виконання таких науково-дослідницьких завдань:
провести архівну роботу для пошуку документів, матеріалів, пов’язаних з темою дослідження, а насамперед відповідних друкованих періодичних видань;
дослідити виникнення, становлення і функціонування інформаційно-пропагандистського апарату українських урядів;
проаналізувати законодавчі й урядові документи, що відображали й формували політику українських урядів і реґламентували як діяльність інформаційних служб, так і періодичних видань загалом;
з’ясувати різницю в інформаційно-пресовій політиці окремих українських урядів;
простежити етапи становлення структури інформаційної служби українських урядів як у самій країні, так і на міжнародній арені;
встановити імена тих, хто був причетний до творення і функціонування інформаційної служби, до діяльності відповідних періодичних видань;
провести типологію відповідних видань, дослідити їх основні проблемно-тематичні особливості, специфіку відображення;
визначити результативність системи внутрішнього і зовнішнього(на міжнародній арені) інформування;
з’ясувати взаємозв’язок між ефективністю інформаційної діяльності українських урядів і поразкою як кожного з урядів, так і загалом українських визвольних змагань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ 1917-1920 РР.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок