Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІДЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ІДЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Назва:
ІДЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,68 KB
Завантажень:
487
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук України
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
СЕРЕДНИЦЬКА Анна Ярославівна
УДК 808.3 – 541.2
ІДЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10.02.15 - загальне мовознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Клименко Ніна Федорівна, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики
Офіційні опоненти – – доктор філологічних наук, професор Грещук Василь Васильович, Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника Міносвіти України, завідувач кафедри української мови кандидат філологічних наук, доцент Дарчук Наталя Петрівна, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Міносвіти України, доцент кафедри сучасної української мови
Провідна установа – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Міносвіти України, кафедра загального і прикладного мовознавства, м. Харків
Захист відбудеться 22 січня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.172.01. для захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.
Автореферат розіслано 15 грудня 2001 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор філологічних наук, професор Н.Г. Озерова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Останнім часом у парадигмі лінгвістичних концепцій спостерігається поглиблення інтересу до системного аналізу лексики. Особливу увагу мовознавці приділяють вивченню семантичних факторів системності лексики, досліджуючи лексичні об'єднання на основі семасіологічного та ономасіологічного підходів. Обраний нами ономасіологічний напрям дослідження (від змісту до лексичного вираження) дозволяє підвести поняттєву основу під одну з найвагоміших у лексичному фонді української мови лексико-семантичну групу – дієслова руху.
Результати поняттєвої класифікації дієслівної лексики отримують лексикографічне вираження в ідеографічному словнику, стаття якого має ономасіологічну спрямованість від концепту (поняття) до лексичних засобів його вираження, що призводить до зосередження в її межах семантично близьких лексичних одиниць, які з певними змістовими варіаціями передають одне поняття.
Необхідність створення ідеографічного словника, у якому лексична частина організована за системним принципом, відчувалася упродовж усієї історії розвитку лінгвістичної думки. У світовій лексикографічній практиці є чимало таких словників: словник П.М. Роже, П. Буасьєра, Ф. Дорнзайфа, Е. Блана, Р. Галліга і В. фон Вартбурга, Х. Касареса. У російській філології відомі ідеографічні словники Ю.М. Караулова, В.В. Морковкіна, О.С. Баранова, Л.Г. Бабенко, Н.Ю. Шведової. Єдиною розробкою українських мовознавців з цієї тематики є автоматизований ідеографічний тезаурус Н.В. Сніжко та М.Д. Сніжка, у якому представлена інформація про 54 тисячі іменників української мови.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розроблення нового поняттєвого і процедурного апарату для укладання ідеографічного словника на матеріалі дієслівної лексики української мови. Оскільки релятивний характер дієслівної семантики не дозволяє використати для ідеографічного поділу дієслів переміщення систему понять, властиву науковому розумінню категорії руху, виникає необхідність відтворення характерної для них мовної поняттєвої класифікації. Описана у дисертаційному дослідженні спроба відтворити поняттєву організацію дієслівної лексики на основі мовної картини світу, відображеної у дефініціях тлумачного словника, в українському мовознавстві здійснюється вперше.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ІДЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок