Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРЕФІКСАЛЬНІ КОНВЕРСИВНІ ПАРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКА, ПАРАДИГМАТИКА, ТЕРМІНОТВІРНІСТЬ

ПРЕФІКСАЛЬНІ КОНВЕРСИВНІ ПАРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКА, ПАРАДИГМАТИКА, ТЕРМІНОТВІРНІСТЬ

Назва:
ПРЕФІКСАЛЬНІ КОНВЕРСИВНІ ПАРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКА, ПАРАДИГМАТИКА, ТЕРМІНОТВІРНІСТЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,32 KB
Завантажень:
468
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
РУДА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
УДК 811.111’37’373.46
ПРЕФІКСАЛЬНІ КОНВЕРСИВНІ ПАРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ:
СЕМАНТИКА, ПАРАДИГМАТИКА, ТЕРМІНОТВІРНІСТЬ
Спеціальність 10.02.04 германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Білинський Михайло Емільович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, доцент кафедри англійської філології
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Левицький Андрій Едуардович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови
кандидат філологічних наук
Грицьків Андрій Васильович,
Тернопільський національний економічний
університет, доцент кафедри іноземних мов
для аграрно-економічних дисциплін
Провідна установа: Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України,
кафедра теорії та практики перекладу, м. Запоріжжя
Захист відбудеться “23” квітня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Універ-ситетська, 1, ауд. 405.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79001, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “22” березня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Шпак О.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Питання розширення лексемного складу мови засобами конверсії й префіксації є актуальними з огляду на невичерпність проблематики номінативної діяльності. Префіксація – невід’ємна частина опису слово-творення англійської мови. Впродовж тривалого часу вона була предметом спеціальних досліджень (V.Bladin, 1911; E.Abbott, 1966; Е.Кубрякова, 1974; Б.Бартков, 1979; 1984; М.Полюжин, 1993; В.Калиущенко, 1994; С.Голик, 2001; В.Пушкар, 2002; L.Bauer, 2003; Т.Сакал, 2004). Однак проблематика транс-понувальної ролі префіксів в історичній лексикології англійської мови ви-світлена в поодиноких публікаціях (V.Bladin, 1911; E.Konkol, 1960; В.Шкару-пин, 1961; 1962; D.Kastovsky, 1997). Питання реалізованості цього принципу лексичного розширення у словнику, способів здійснення ономасіоло-гічної активності мовців і відображення цієї активності загальномовною та галузевою лексикографічною практикою залишаються невичерпними. Аналізований матеріал заслуговує на увагу з погляду апробації формалізованих прийомів парадигматичного моделювання. У дисертації запропоновано нові шляхи дослідження семантики префіксально-конверсивної пари завдяки запроваджен-ню елементів формально-семантичного моделювання та корпусного аналізу.
Префіксальний конверсив – це похідна одиниця, утворена внаслідок взаємодії процесів конверсії й префіксації за умови, що префікс реалізує свою транспонувальну властивість. Транспонувальним прийнято вважати префікс, який, приєднуючись до твірної основи, утворює похідні слова, що належать до іншої частини мови, аніж твірна основа, а модифікаційним – префікс, що не змінює частиномовного статусу основи.
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена увагою сучасної лексикології до взаємодії розширювальних технік в історичній онтології словника, до ономасіологічного потенціалу фактичних і віртуальних словотвірних морфем у загальномовному лексиконі та галузевих позначальних засобах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційне дослідження виконано у рамках наукової проблематики кафедри анг-лійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка – “Дослідження структурно-семантичних особливостей та тенденцій розвитку англійської мови” (номер державної реєстрації 0103110011928, шифр 39 П).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПРЕФІКСАЛЬНІ КОНВЕРСИВНІ ПАРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКА, ПАРАДИГМАТИКА, ТЕРМІНОТВІРНІСТЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок