Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Загрузка...

СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ / сторінка 3

Назва:
СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,96 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Відповідно до поставленої мети та завдань об’єктом дослідження є економічна система України, яка перебуває в стані ринкової трансформації та процеси становлення ринку цінних паперів. Предметом дисертаційного дослідження визначено комплекс соціально-економічних відносин та макроекономічні фактори становлення і функціонування ринку цінних паперів у транзитивній економіці України.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертації складає діалектичний метод як загальний науковий метод пізнання соціально-економічних явищ. У зв’язку зі складністю та багатоманітністю економічних відносин, що виникають на фондовому ринку, були застосовані різні наукові методи, а саме методи: системного і логічного аналізу – для з’ясування комплексу факторів, що визначили особливості становлення вітчизняного ринку цінних паперів; історико-економічного аналізу та теоретичного узагальнення – для визначення пріоритетних чинників, що вплинули на процес створення сучасного фондового ринку України; порівняльного аналізу – для виявлення головних напрямів державного регулювання та саморегулювання фондового ринку; індуктивний – на етапі збору, систематизації і обробки інформації; класифікації – для уточнення змісту, структури окремих категорій та системи фінансового ринку в цілому. При дослідженні особливостей становлення й розвитку ринку цінних паперів України були використані елементи еволюційно-інституційного підходу. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи стало вивчення та творче переосмислення основних досягнень вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем функціонування ринку цінних паперів як складової фінансового ринку.
Інформаційною базою дослідження є офіційні статистичні матеріали, матеріали аналітичних агентств, первинні матеріали вітчизняного та зарубіжних фондових ринків, нормативно-правові документи.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому поглибленні дослідження проблем функціонування ринку цінних паперів України та розробці концепції побудови національної біржової системи. При цьому:– 
дістала подальший розвиток структуризація та класифікація фінансового ринку з точки зору інституційного підходу, подано авторський підхід до структуризації фінансового ринку. Його розподілено на: кредитний ринок (ринок короткострокових кредитів та ринок середньо- і довгострокових кредитів); валютний ринок (міжнародний валютний ринок, валютний ринок середньо- і довгострокових кредитів, міжнародний ринок облігацій, міжнародний ринок акцій); ринок цінних паперів (ринок державних облігацій, ринок корпоративних облігацій, ринок акцій, ринок векселів, ринок похідних цінних паперів, ринок інвестиційних сертифікатів); ринок дорогоцінних металів (ринок золота). Визначено способи та елементи взаємопроникнення окремих ринків у межах фінансового;– 
уточнено визначення категорії “цінний папір” як сучасного економічного інструменту і визначено, що цінний папір – це документ грошового чи товарного характеру, який засвідчує право володіння чи відносини позики, що виражають взаємовідносини між емітентом (особою, що випустила) і власником (особою, що придбала) і обертаються на ринку в документарній чи електронній (бездокументарній) формі; надають їх власникам сукупність майнових і немайнових прав, що засновані на володінні і витікають з нього відповідно до чинного законодавства;– 
з’ясована економіко-правова природа цінних паперів із позицій специфіки її прояву в транзитивній економіці. Доведено, що на сучасному етапі найбільш прийнятною є договірна теорія походження цінних паперів, яка визначає їх як наслідок двосторонньої угоди між емітентом і покупцем, та визначено, що кожен наступний власник цінного паперу, якщо він виникає, приймає пропозиції емітента беззастережно;– 
вперше розроблено концепцію та шляхи впровадження єдиної біржової фондової системи України, яка має формуватися на засадах добровільної участі у асоціації інституційних учасників фондового ринку (фондових бірж, Національного депозитарію України, клірингових банків, реєстраторів та зберігачів) і передбачає створення єдиної системи лістингу, котирування, реєстрації та зберігання цінних паперів, а також уніфікацію нормативно-правової бази функціонування ринку цінних паперів; – 
доведено, що на сучасному етапі становлення ринку цінних паперів в Україні, враховуючи світові тенденції до інтеграції, організовувати торгівлю цінними паперами слід за моноцентричною дворівневою моделлю: перший рівень – фондові біржі, а другий – акредитовані на них брокерські контори;– 
дістало подальший розвиток обґрунтування концепції державного регулювання та підвищення ролі саморегулювання ринку цінних паперів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок