Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ / сторінка 5

Назва:
СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,96 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Структура дисертації відображає логіку дослідження та особливості характеру розробки наукової проблеми. Основний зміст дисертації викладено на 176 сторінках. Дисертація містить 8 таблиць та 16 додатків. Список використаних джерел включає 175 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У першому розділі “Теоретичні основи формування ринку цінних паперів” розглянуто основні принципи та засади функціонування ринку цінних паперів; охарактеризовано стан дослідження проблеми та здійснена постановка завдань дослідження. З метою їх вирішення визначено особливості впливу трансформаційних процесів на становлення фондового ринку.
Слід зазначити, що в економічній літературі процес формування і функціонування фінансового ринку в умовах перехідної економіки не набув належного аналізу та вивчення. Фінансовий ринок, на нашу думку, як елемент ринкових взаємовідносин призначений, перш за все, для укладання угод між покупцями та продавцями фінансових активів і є сукупністю ринків: кредитного, валютного, ринку цінних паперів та ринку дорогоцінних металів (табл. 1).
Таблиця 1
Структура фінансового ринку
Кредитний ринок–  | ринок коротко-строкових креди-тів;– 
ринок середньо-строкових креди-тів;– 
ринок довгостро-кових кредитів. | Валютний ринок–  | міжнародний ва-лютний ринок;– 
валютний ринок середньострокових кредитів;– 
ринок довгостро-кових кредитів;– 
міжнародний ри-нок облігацій;– 
міжнародний ри-нок акцій. | Ринок цінних паперів–  | ринок державних облігацій;– 
ринок векселів;– 
ринок корпора-тивних облігацій;– 
ринок акцій;– 
ринок похідних цінних паперів;– 
ринок інвестицій-них сертифікатів. | Ринок
дорогоцінних металів |
Саме такий поділ фінансового ринку дозволяє досить повно охопити всі можливі аспекти функціонування фінансових активів. Безумовно, найбільш суперечливим буде включення ринку дорогоцінних металів, адже в умовах демонетизації золота воно перестало відігравати провідну роль у фінансовій системі. Але слід зауважити, що золото не втратило на сьогодні свого значення як інструмента нагромадження багатства, оскільки за будь-яких змін ринкової кон’юнктури ціна на нього залишається стабільною або коливається у незначних межах. Одночасно така класифікація передбачає взаємозв’язок окремих елементів фінансового ринку, зокрема міжнародний ринок облігацій та ринок валютних кредитів включено до валютного ринку. На практиці це свідчить про взаємопроникнення кредитного, валютного та фондового ринків.
Аналіз ринку цінних паперів ускладнюється надзвичайною термінологічною різноманітністю, що виникла в економічній науці. Поряд з категорією “ринок цінних паперів” у літературі також використовуються такі терміни як “фондовий ринок”, “фінансовий ринок”, “ринок капіталів”, “інвестиційний ринок”. Науковцями по-різному визначається зміст цих понять, а також співвідношення між ними.
Узагальнюючи визначення ринку цінних паперів як економічної категорії, що має практичне втілення, на нашу думку, потрібно відмітити важливість системного підходу, оскільки саме поняття ринку передбачає розгляд таких категорій як: механізм взаємодії, учасники ринку, інфраструктура ринку та його державне регулювання. Враховуючи існуючі концепції, ринок цінних паперів можна визначити як сферу економічних, правових та соціальних відносин, яка передбачає наявність ринкового механізму, що забезпечує багатовекторний рух цінних паперів. При цьому можна вважати, що основним призначенням діючого ринкового механізму на ринку цінних паперів є забезпечення руху коштів від учасників ринку, що мають їх надлишок, до учасників ринку, що відчувають їх дефіцит.
На наш погляд, розподіл категорій “ринок цінних паперів” і “фондовий ринок” є доречним для розвинутих ринків провідних країн світу. В умовах формування ринкового середовища, невеликого обсягу операцій з цінними паперами така градація є невиправданою. Якщо врахувати, що окремі цінні папери в Україні не набули класичних ознак (векселі можуть мати набагато триваліший термін погашення, ніж це буває зазвичай; короткострокові облігації внутрішньої позики можуть набути довгострокового характеру внаслідок перенесення терміну їх погашення), то такий поділ взагалі виявиться неможливим.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок