Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНІ (на прикладі Волинської області)

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНІ (на прикладі Волинської області)

Назва:
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНІ (на прикладі Волинської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,06 KB
Завантажень:
291
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
КОРЕЦЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
УДК 330.341.1: 332.1 (477.82)
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНІ
(на прикладі Волинської області)
Спеціальність: 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луцькому державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
ПАВЛОВ Володимир Іванович,
Луцький державний технічний університет,
завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
КАЛИТИЧ Георгій Ілліч,
Український інститут науково-технічної та економічної інформації,
заступник директора
кандидат економічних наук
ШЕВЧЕНКО-МАРСЕЛЬ Вікторія Іванівна,
Інститут регіональних досліджень НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа: Інститут економіки НАН України,
відділ методології і теорії економічних досліджень, м. Київ
Захист відбудеться “22” травня 2003 року о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий “21” квітня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жовтанецький В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Одним із основних шляхів стабілізації економіки України, забезпечення випуску якісної високотехнологічної продукції, конкурентної як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, є розвиток інноваційної діяльності. Утвердження нової інноваційної стратегії не може здійснюватись шляхом відтворення старої науково-технічної політики. Завдання полягає в тому, щоб розробити і впровадити нові мотиваційні механізми інноваційного процесу, забезпечити його комерціалізацію, спрямованість на задоволення ринкового попиту.
Відсталість технологічної структури, низький технічний рівень виробничої бази промисловості, недостатнє фінансуван-ня державою науково-дослідних і дослідно-конструктор-ських робіт, брак фінансових ресурсів не дають можливості економіці країни розвиватися в напрямку до-сягнення більш високих технологічних укладів на власній науково-технічній основі, коли наукові та дослідно-кон-структорські розробки перетворюються в базовий елемент виробництва. Вітчизняне виробництво в цілому й далі зали-шається несприйнятливим до науково-технічних нововве-день. Ось чому формування ефективної інноваційної політики, створення іннова-ційної сфери у вітчизняній економіці є важливими зав-даннями системи державного та регіонального управління.
У зв'язку з цим особливої уваги заслуговує вивчення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з метою визначення комплексу умов, які забезпечують інноваційну активність регіонів, виявлення економічної природи такої активності, пошуку інструментарію проведення ефективної інноваційної політики.
Проблеми інновацій, інноваційної діяльності, інноваційної політики одержали широке висвітлення в науковій літературі. Зокрема, їх дослідженням займа-лися: Алимов О.М., Александрова В.П., Амоша О.І., Бажал Ю.М., Безчасний Л.К., Бєлєнький П.Ю., Бойко Є.І., Геєць В.М., Долішній М.І., Калитич Г.І., Козоріз М.А., Кузьмін О.Є., Лапко О.О., Лукінов І.І., Павлов В.І., Писаренко С.М., Побурко Я.О., Тивончук І.О., Черваньов Д.М., Чумаченко М.Г. та інші. У наукових працях цих вчених розглядаються питання створення, оцінки, реалізації інновацій, їх розповсюдження, фінансової підтримки, кадрового забезпечення інноваційної діяльності, формування інноваційної інфраструктури, створення правової бази інноваційних процесів.
Разом з тим, недостатня увага приділяється регіональній інноваційній політиці та її ролі як важливому фактору економічного та соціального розвитку країни.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНІ (на прикладі Волинської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок