Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВО І ДЕРЖАВА В КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ І.О. ІЛЬЇНА

ПРАВО І ДЕРЖАВА В КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ І.О. ІЛЬЇНА

Назва:
ПРАВО І ДЕРЖАВА В КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ І.О. ІЛЬЇНА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,04 KB
Завантажень:
433
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
МЕЛЬНИЧУК ОЛЬГА СТЕПАНІВНА
УДК 340.12
ПРАВО І ДЕРЖАВА В КОНЦЕПЦІЇ
ПРАВОСВІДОМОСТІ І.О. ІЛЬЇНА
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Одеса - 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор
Оборотов Юрій Миколайович,
Одеська національна юридична академія,
завідувач кафедри теорії держави і права
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Скакун Ольга Федорівна,
Національний університет внутрішніх справ,
професор кафедри теорії та історії держави і права
кандидат юридичних наук, професор
Музиченко Петро Павлович,
Одеська національна юридична академія,
професор кафедри історії держави і права.
Провідна установа Інститут законодавства Верховної Ради
України, відділ проблем розвитку
національного законодавства (м. Київ).
Захист відбудеться “16” вересня 2005 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2.
Автореферат розісланий “11” серпня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Р. Біла
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасне правове і державне становище України характеризується визначенням пріоритетів для забезпечення економічного, соціального і культурного розвитку суспільства. Саме проголошення незалежності України стало першопричиною формування нової соціальної цілісності українського народу, в різноманітті його сподівань і інтересів. На цій основі зрозуміло звернення до тих фактів, імен і явищ, які з різних причин випадали з поля зору дослідників. У дусі змін, що відбуваються, вчасними виявились ідеї Івана Олександровича Ільїна, з його енергоємною правовою спадщиною.
Можна стверджувати, що розробка права і держави в концепції правосвідомості І.О. Ільїна повинна бути введена в категоріальний апарат української юриспруденції, щоб подолати ті втрати, які викликані прогалинами в нашій правовій культурі. З урахуванням сьогоднішніх досягнень і проблем багато його ідей про право і державу не втратили своєї актуальності. Разом з тим, існуюча вітчизняна література по темі дисертації свідчить про те, що дана проблематика не була предметом спеціального дослідження, а окремі публікації, присвячені концепції його правосвідомості, не спроможні як забезпечити глибину освоєння проблематики права і держави в розробці І.О. Ільїна, так і не дозволяють вийти до використання його правової спадщини в справі вдосконалення державної діяльності і правової політики України.
Теоретичні основи дисертаційного дослідження закладені в працях фахівців з історії політичних і правових учень, філософії права, історії філософії: Н.М. Азаркіна, П.П. Баранова, Ю.Я. Баскіна, В.А. Бачиніна, В.С. Журавського, І.А. Ісаєва, Н.М. Золотухіної, Н.О. Лоського, І.М. Нєвлєвої, В.С. Нерсесянца, П.І. Новгородцева, А.П. Окусова, М.І. Панова, В.С. Соловйова, П.А. Сорокіна, В.А. Тонких, Ф.А. Хайєка, Ю.Л. Ярецького. Вагомий внесок в освоєння державних і правових поглядів І.О. Ільїна зробили такі дослідники, як: Ю.Т. Лисиця, А.М. Окара, М.П. Полторацький, С.А. Яблоков.
Розгляд концепції І.О. Ільїна забезпечений роботами вітчизняних і зарубіжних учених-юристів: С.С. Алексєєва, Т.Г. Андрусяка, А.І. Ковлера, П. Козловські, М.І. Козюбри, А.М. Колодія, О.Л. Копиленка, Е.А. Лукашової, А.В. Малька, Л.С. Мамута, В.І. Матузова, Ю.М. Оборотова, Т. Оноре, П.М. Рабіновича, В.М. Селіванова, О.Ф. Скакун, О.В. Сурілова, Л.А. Тихомирова, А.Ф. Черданцева, В.Є. Чиркіна.
Ґрунтовність освоєння теми обумовлена використанням праць сучасників І.О. Ільїна: Ю. Айхенвальда, М. Бердяєва, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРАВО І ДЕРЖАВА В КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ І.О. ІЛЬЇНА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок