Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ІДЕЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ)

ІДЕЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ)

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"



Назва:
ІДЕЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,79 KB
Завантажень:
297
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інститут вищої освіти
Академія педагогічних наук України
ЛАКУША НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
 
УДК 141.7:504.03
 
ІДЕЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ТА
ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ)
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ - 2005
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури (кафедра філософії), Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Рижко Володимир Антонович, Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Хилько Микола Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри політології;
кандидат філософських наук, доцент Деркач Вадим Леонтійович, Київський національний економічний університет, доцент кафедри філософії.
Провідна установа: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, відділ філософських проблем природознавства та екології, м. Київ.
Захист відбудеться “_27_“ жовтня 2005 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9 (9-й поверх, зал засідань).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9 (9-й поверх).
Автореферат розісланий “_21_“ вересня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.С. Горбунова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У світі тривалий час вважалося, що місія людини на Землі полягає в підкоренні природи і що ця місія зводиться до низки безперервних перемог над нею. Людина розглядала природу, насамперед, як джерело свого існування, а не об`єкт турботи й охорони.
Науково-індустріальне ставлення до природи, що склалося в новоєвропейській культурі, сформувало антропоцентричну форму суспільної свідомості й поведінки: людина – підкорювач та перетворювач природи, що не очікує від неї милості. За багато років, прагнучи підкорити природу і панувати над нею, людство індустріальної доби створило ситуацію, коли воно саме опинилося на порозі екологічної катастрофи. Парникові ефекти, озонові дірки, кислотні дощі, забруднення Світового океану, нестача питної води і продуктів харчування, сировинні й енергетичні кризи – усі ці проблеми постали перед людством у ХХІ-му сторіччі, загрожуючи загибеллю. Це стосується всіх людей, незалежно від їхніх місць проживання і роду занять, вірувань, володіння засобами і виробничими технологіями, способом життя і мислення. Екологічні проблеми стали глобальними. Щоб їх розв`язувати, необхідні як конкретні дії людства, що спрямовані на розв`язання цих проблем, так і філософсько-методологічні дослідження.
Актуальність філософсько-методологічних досліджень взаємин людини і природи полягає передусім в необхідності вироблення нової екологічної свідомості в людей, найважливішою прикметою якої має стати не ідея підкорення людиною природи, а ідея сталого розвитку за рахунок екологізації моральної свідомості і моральної поведінки, зміна ціннісних орієнтацій суспільства – побудова такої системи, до якої ввійдуть як соціальні, так і природні елементи, і природа матиме статус самостійної цінності як унікального, одиничного, неповторюваного феномену світу. Для виживання людства і всієї біосфери потрібен кардинальний перегляд пріоритетів розвитку. Основою їх має бути благополучне існування не тільки нинішніх, але і майбутніх поколінь. Тільки у такий спосіб може реалізуватися сталий розвиток суспільства.
Розвиток майбутніх поколінь не повинен бути підірваний нині існуючими поколіннями. Це вимагає від сучасників нового раціоналізму, ідентифікаторами якого є нова культура споживання, збереження і підтримка системних якостей біосфери, її здатності відтворювати ресурси.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ІДЕЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок