Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕЗЕРВУАРІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ МАЛОСТІ

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕЗЕРВУАРІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ МАЛОСТІ

Назва:
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕЗЕРВУАРІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ МАЛОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,37 KB
Завантажень:
336
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ
ОВЧИННИКОВ Дмитро Володимирович
УДК 534.1.131.2
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ РІДИНИ
В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕЗЕРВУАРІ
НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ МАЛОСТІ
01.02.01 – теоретична механіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
КИЇВ – 2006
исертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті математики НАН України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
професор, академік НАН України
ЛУКОВСЬКИЙ Іван Олександрович, Інститут математики НАН України,
завідувач відділу
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
СЕЛЕЗОВ Ігор Тимофійович,
Інститут гідромеханіки НАН України,
завідувач відділу;
кандидат фізико-математичних наук, доцент
ПАВЛОВСЬКИЙ Володимир Степанович,
Національний технічний університет України "КПІ"
доцент кафедри
Провідна установа: Інститут механіки імені С.П. Тимошенка НАН України.
Захист відбудеться "25" квітня 2006 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .026.02 Інституту математики НАН України за адресою:
01601, Київ 4, ву. Терещенківська, 3.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту математики НАН України.
Автореферат розісланий "22" березня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Пелюх Г.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток сучасної техніки сприяє постановці ряду задач, що стосуються руху абсолютно твердого або деформованого тіла з порожнинами, частково заповненими рідиною. Коливання вільної поверхні рідини в таких тілах можуть бути дуже небезпечними, зокрема в аерокосмічних об’єктах (коливання рідини в паливних баках), під час транспортування великих мас рідини (коливання рідини в танкерах, залізничних цистернах), при експлуатації об’єктів такого типу в сейсмічно небезпечних зонах.
Перші роботи, присвячені дослідженню коливань рідини в твердих тілах, з’явилися на початку XIX століття і належать відомим вченим: Д. Г. Стоксу, Г. Л. Гельмгольцу, К. Г. Нейману, М. Е. Жуковському, Г. Ламбу, М. Фарадею та іншим.
Основні досягнення сучасної теорії руху твердого тіла з порожниною, що частково заповнена рідиною, подано в роботах таких вчених: І. Б. Богоряда, Л. В. Докучаєва, О. С. Лимарченка, І. О. Луковського, Г. М. Мікішева, Н. Н. Мо-і-се-єва, Г. С. Наріманова, Д. Е. Охоцімського, Б. І. Рабіновича, В. В. Румянцева, а також H.F.R.J. Miles та інших.
В більшості робіт досліджуються механічні та фізичні явища, які виникають при коливанні вільної поверхні рідини. При цьому, як правило, вико-рис-то-ву-ються наближені методи розв’язування відповідних крайових задач, на основі яких будуються практично важливі математичні моделі досліджуваних про-цесів.
Встановлено, що більшість цікавих з фізичної точки зору явищ мають нелінійний характер. Їх опис можливий за умов побудови адекватних нелі-ній-них математичних моделей. Точність опису якісних та кількісних характеристик фізичних явищ залежить від повноти математичної моделі.
Побудова більш повних, на відміну від існуючих, нелінійних математичних моделей дає можливість з більшою точністю описувати нелінійні ефекти у сис-темах, що вивчаються, уточнювати та встановлювати межі застосування існу-ючих моделей, що в свою чергу стимулює пошукові дослідження по розробці альтернативних наближених методів розв’язування прикладних задач динаміки складних механічних систем. Тому побудова та дослідження нових, більш пов-них математичних моделей є актуальними як в теоретичному, так і в при-клад-но-му плані.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати досліджень дисертації пов’язані з науковими темами Інституту математики НАН України на 2001-2005 рр. Вони були частково використані та увійшли у звіти науково-дослідної роботи, яка проводилась у відділі динаміки та стійкості багатовимірних систем за темою "Якісні та чисельно-аналітичні методи дослі-дження нелінійних задач динаміки та стійкості механічних систем" (державний реєстраційний номер 0101U00184).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕЗЕРВУАРІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ МАЛОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок