Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ

ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ

Назва:
ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,86 KB
Завантажень:
436
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТАРАНОВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
УДК 336.225.62
ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ
Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
ТЕРНОПІЛЬ - 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Юрій Сергій Ілліч,
Тернопільська академія народного господарства,
завідувач кафедри фінансів
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Федосов Віктор Михайлович,
Київський національний економічний університет,
завідувач кафедри фінансів
кандидат економічних наук, доцент,
Заслужений працівник освіти України
Ляшенко Юрій Іванович,
Національна академія державної податкової служби України, перший проректор, заступник завідувача кафедри податкової політики та оподаткування
Провідна установа: | Харківський державний економічний університет,
кафедра оподаткування, Міністерство освіти і науки України,
м. Харків
Захист відбудеться “04” травня 2004 р. о 1200 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К .082.03 Тернопільської академії народного гос-по-дар-ства за адресою: 46000, м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка, 9, ауд. 32.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільської академії на-род-ного господарства за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.
Автореферат розісланий “02” квітня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент |
М.П. Шаварина


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Реформування економіки Укра-ї-ни в цілому та її по-дат-ко-вої системи зокрема є складовою частиною глибоких со-ці-аль-но-економічних пере-тво-рень у державі. Успіх економічної стабілізації значною мірою залежить від створення опти-маль-них форм оподаткування як для платників податків, так і для держави. Становлення економіки рин-кового типу в Україні диктує нові засади взаємовідносин між платниками податків та дер-жа-вою щодо наявності чіткого механізму справляння податків та притягнення платників до від-по-відальності за порушення норм податкового законодавства. З урахуванням цього в Україні є нагальна потреба розробити сучасні підходи до формування фіс-каль-но-го потенціалу, у тому числі теоретичні і прак-тич-ні, а також впроваджувати нові за-соби автоматизації у практику опо-дат-ку-вання.
Кожна держава приходить до власної, ефективної з точки зору влади, по-дат-ко-вої системи шляхом спроб і помилок, проте із врахуванням позитивних моментів, вияв-лених у процесі вив-чен-ня світового досвіду.
Як свідчить аналіз, податкові відносини, в першу чергу, податковій службі, слід розглядати як систему, що складається із нормативно-правової бази, об’єктів та суб’єктів оподаткування та податкового апарату. Причому, політичний устрій дер-жа-ви позначається на визначенні фіс-каль-но-го потенціалу, адже унітарна та фе-де-ра-тив-на держави часто відрізняються у способах побудови по--дат-кової системи. Але основним фактором є все ж таки ступінь податкоспроможності плат-ни-ків, який ґрун-тується на використанні прозорого механізму оподаткування.
Серед найбільш вагомих робіт із питань теорії та практики оподаткування, що вис-вітлюють проб-леми ухилення від сплати податків, можна назвати праці відо-мих вчених М. Алексеєнка, І. Озе-рова, М. Мітіліно, Е. Селігмана, Дж. Сті-гліца, П. Та-расова, Р. Штурма. Значний внесок у роз-роб-ку основ формування опо-дат-ку-ван-ня внесли вітчизняні вчені та економісти В.Л. Андрущенко, О.Д. Василик, О.Д. Да-ні-лов, Н.І. Дорош, В.П. Завгородній, О.П. Кириленко, В.І. Кравченко, А.І. Кри--со-ва-тий, В.А. Онищенко, В.М. Опарін, В.М. Попович, Г.О. П’ятаченко, А.В. Скрипник, А.М. Со-коловська, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок