Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМИ

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМИ

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,71 KB
Завантажень:
428
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРЬКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ВАСИЛЬЄВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
УДК 165:659
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ
РЕКЛАМИ
09.00.03 соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата філософських наук
Харків2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному аерокосмічному університеті
ім. М.Є.Жуковського (ХАІ) Міністерства освіти і науки України (м. Харків).
Науковий керівник: | андидат філософських наук, доцент, Копилов Володимир Олександрович, Національний аерокосмічний унерситет ім. М.Є.Жуковського (ХАІ), декан гуманітарного факультету.
Офіційні опоненти: | доктор філософських наук, професор Култаєва Марія Дмитрівна,
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, завідувач кафедри філософії;
кандидат філософських наук, доцент
Карпенко Іван Васильович,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, декан філософського факультету.
Провідна установа: | Національний інститут стратегічних досліджень при Раді Національної безпеки й оборони України, м. Київ.
Захист відбудеться “23“ червня 2005 року о15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.702.05 при Харківському університеті Повітряних Сил за адресою: 61043, м. Харків, вул. Динамівська, 6, ауд. Д-606.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського університету Повітряних Сил за адресою: 61064, м. Харків, вул. Володарського, 46.
Автореферат розісланий “ 20 “ травня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філософських наук, професор Мануйлов Є.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний етап історичного розвитку суспільства демонструє особливе місце реклами в складі соціально-філософських проблем. Це обумовлено тим, що міжпрофесійна рекламна діяльність активно включається у формування нового інформаційного простору щодо реалізації соціальних потреб широких верств населення, і на цьому фоні дедалі чіткіше спостерігається глобалізація рекламних технологій у процесах креативного освоєння світу, споживання культурних цінностей та формування соціокультурних змістів соціуму. В контексті філософського осягнення соціально-комунікативної проблематики має місце обґрунтоване ствердження, що світ увійшов у етап істотних змін соціальних відносин, завдяки й за допомогою інтегративних рекламних процесів.
Вітчизняна практика становлення й розвитку ринкових відносин свідчить, що успіх у складному та суперечливому процесі соціальних трансформацій пов’язаний з рекламою високої якості, що презентує сферу ділової інформації і постає її смисловим стрижнем. Використання впливу реклами як форми комунікації на основні соціальні відносини стосується як внутрішніх перетворень суспільства, так і інтеграційного впровадження нашої держави у світовий ринковий простір, що є одним із перспективних напрямків дослідження реклами. Практична актуалізація реклами обумовлена також і теоретичними міркуваннями. З’ясування специфіки понятійної системи реклами набуває значущості в процесі осмислення аксіологічної і гносеологічної проблематики рекламного феномену як унікального посередника соціально-комунікативного простору.
Широке розгортання досліджень рекламних процесів в Україні не тільки надає проблемі все більшого значення, але й сприяє формуванню взаємовиключних уявлень як про функціонування реклами, так і про сутність цього явища. Залишається відкритим питання про ступінь прийнятності західних теоретичних та практичних рекламних доробок. Не механічне перенесення багатого західного досвіду рекламної справи на соціально-культурні умови країни, а розвиток вітчизняної філософії реклами і практики функціонування її креативної продукції, де визначальне місце повинно належати національному колориту і традиціям, звичаям і особливостям менталітету. Саме тут соціальна філософія має зберігати свій пріоритет носія осмислених духовних орієнтирів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось відповідно до планів НДР гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок