Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх учителів музики у процесі виконавської діяльності

Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх учителів музики у процесі виконавської діяльності

Назва:
Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх учителів музики у процесі виконавської діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,66 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
Зайцева Алла Віталіївна
УДК 372.878:7.071.4
Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх учителів музики у процесі виконавської діяльності
13.00.02 – теорія та методика музичного навчання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ-2007
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор,
заслужений діяч мистецтв України
Болгарський Анатолій Георгійович,
заступник проректора-директора
Інституту мистецтв


Національного педагогічного університету
імені М.Драгоманова;


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Орлов Валерій Федорович,
Інститут педагогічної освіти
і освіти дорослих АПН України,
старший науковий співробітник
відділу теорії та історії педагогічної
майстерності Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих АПН України;
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
Масол Людмила Михаліївна,
Інститут проблем виховання АПН України,
завідувач лабораторії естетичного виховання.
Захист відбудеться „11” вересня 2007р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.08 Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий „_1__” серпня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.В. Козир
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Сучасний стан розвитку суспільства характеризується переглядом змісту основних положень педагогіки вищої школи щодо пріоритетів навчання і виховання молоді. Реформування системи педагогічної освіти у відповідності з Національною доктриною розвитку освіти (2001) та Законом України „Про вищу освіту” (2002р), згідно з умовами Болонської угоди передбачає „створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України.” Необхідність орієнтації педагогічного процесу на індивідуальність людини, узгодження її особистісного досвіду із змістом освіти вимагають переосмислення мети, завдань і методів професійної підготовки майбутніх учителів музики, здатних до творчої самореалізації у процесі виконавської діяльності, створення та втілення у практику як традиційних, так і нетрадиційних форм і методів навчання.
Методологічні засади проблеми творчої самореалізації особистості простежуються у ідеях екзистенціально-гуманістичної філософії М.Бахтіна, М.Бердяєва, А.Камю, Ж.Сартра щодо унікальності кожної особистості, її природної потреби у самовдосконаленні та самоздійсненні. Потреба людини у самореалізації розглядається гуманістичною психологією (Ш.Бюллер, А.Маслоу, К.Роджерс, Г.Олпорт, В.Франкл) та педагогікою (А.Алексюк, Є.Бондаревська, Б.Гершунський, І.Зязюн, Н.Кічук, О.Пєхота, В.Радул) як „мета-потреба”, духовна потреба та цінність вищого рівня, актуалізація якої дозволяє здійснити особистісне життєве призначення.
У художньо-мистецькій практиці питання розробки організаційно-методичних засобів, що сприяють самореалізації студентів у процесі фахової підготовки висвітлені у наукових дослідженнях І.Барановської, Л.Масол, Г.Падалки, В.Ражнікова, Н.Сегеди, О.Теплової, Г.Хусаїнової, О.Щолокової. Інтеграція педагогічного і виконавського компонентів як засобів творчої самореалізації майбутнього вчителя музики знайшла своє відображення у дослідженнях О.Абдулліної, Л.Арчажникової, А.Болгарського, О.Зіміної, Л.Казанцевої, Л.Котової, Є.Куришева, О.Олексюк, О.Рудницької, В.Шульгіної; концептуальних положеннях теорії та педагогіки виконавства (Л.Баренбойм, Г.Коган, А.Корто, Є.Ліберман, Г.Нейгауз, К.Мартинсен, Г.Ципін).
Аналіз науково-теоретичних праць дає можливість констатувати необхідність розробки нових педагогічних технологій, які на всіх етапах навчально-виховного процесу будуть сприяти не тільки накопиченню знань, умінь, а матимуть на меті постійне збагачення студентів досвідом творчості, проте реалізації проголошених цілей бракує невідповідність між необхідністю активно-творчої позиції майбутнього вчителя музики і не завжди продуктивними формами його виконавської діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх учителів музики у процесі виконавської діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок