Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Назва:
ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,99 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ГУДЗЕНКО-АЛЕКСАНДРУК ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА
УДК 130.2:94(477)“08/10”
ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ АСПЕКТ
ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ:
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Спеціальність 09.00.05 – історія філософії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Волинському державному університеті імені Лесі Українки МОН України, на кафедрі культурології.
Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент
Возняк Сергій Степанович,
Волинський державний університет
імені Лесі Українки МОН України,
завідувач кафедри.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Горський Вілен Сергійович,
Національний університет
“Києво-Могилянська академія” МОН України,
професор кафедри.
кандидат філософських наук,
Киричок Олександр Борисович,
Полтавська державна аграрна академія МОН України,
в.о. доцента кафедри.
Провідна установа: Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України,
кафедра історії філософії, м. Львів.
Захист відбудеться “21” січня 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.161.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул.Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (01001, м.Київ, вул.Трьохсвятительська, 4).
Автореферат розіслано “14” грудня 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філософських наук Ситніченко Л. А.


_______________________________________________________________________________
Підп. до друку 09.12.2004. Формат 60?84/16. Папір офс. Гарн. Таймс. Друк цифровий. Обсяг 0,9 ум. друк. арк., 0,9 обл.-вид. арк. Наклад 100 пр. Зам. 1183. Редакційно-видавничий відділ “Вежа” Волинського державного університету ім. Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13). Друк – РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки (м. Луцьк, просп. Волі, 13).
Свідоцтво Держкомінформу ДК № 590 від 07.09.2001.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Відродження української культури в контексті реалій початку ХХІ ст. робить актуальним проблему її історичної та моральної рефлексії. В етичному плані така рефлексія передбачає виявлення давніх цінностей і ідеалів, їх переосмислення з погляду домінант сучасної культури. В плані історичному, з метою самоусвідомлення, природним є спрямування дослідницьких зусиль на пошук особливостей душевного складу, специфіки світосприйняття, моральних цінностей пращурів – усього того, що в сукупності складає витоки національної ментальності. Адже від здобутків історико-філософських та культурологічних досліджень, тобто піднесення рівня культурної самосвідомості, залежать загальні можливості всебічного самопізнання українського народу.
Розгляд актуальних на сьогодні питань духовності неможливо здійснювати відокремлено від дослідження їх витоків: не шукаючи зв’язків, передумов теперішнього прояву українського менталітету у його джерелах, основи яких закладаються в період становлення християнської духовності у вітчизняній культурі. Проведення поглиблених досліджень у напрямку виявлення особливостей духовно-символічного аспекту філософської культури Київської Русі, а також відстеження закономірностей, що лежать в основі його зв’язку з ментальністю українців, є запорукою привернення до даного феномену уваги наукової громадськості. Це сприятиме наближенню до цілей, на які спрямована свідомість сучасної української інтелектуальної еліти: відтворення зв’язку часів, національно-духовне відродження.
Безсумнівно, з огляду на сказане, вагомим внеском на шляху досягнення зазначеної мети буде проведення історико-філософських досліджень, спрямованих на виявлення духовно-символічних засад формування культури Київської Русі як осередку загальносвітових морально-етичних цінностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок