Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК У ПЕДАГОГІВ ОРІЄНТАЦІЇ НА СУБ'ЄКТ-СУБ'ЄКТНУ ВЗАЄМОДІЮ У ПРОЦЕСІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

РОЗВИТОК У ПЕДАГОГІВ ОРІЄНТАЦІЇ НА СУБ'ЄКТ-СУБ'ЄКТНУ ВЗАЄМОДІЮ У ПРОЦЕСІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Назва:
РОЗВИТОК У ПЕДАГОГІВ ОРІЄНТАЦІЇ НА СУБ'ЄКТ-СУБ'ЄКТНУ ВЗАЄМОДІЮ У ПРОЦЕСІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,28 KB
Завантажень:
52
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЛЕГУН Олена Миколаївна
УДК 159.923”71”:37.064:371.14
 
РОЗВИТОК У ПЕДАГОГІВ ОРІЄНТАЦІЇ НА СУБ'ЄКТ-СУБ'ЄКТНУ
ВЗАЄМОДІЮ У ПРОЦЕСІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2005
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Боришевський Мирослав Йосипович,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка
АПН України, м. Київ, завідувач лабораторії психології особистості ім. П.Р.Чамати;
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Савчин Мирослав Васильович,
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка, завідувач кафедри психології;
кандидат психологічних наук
Слободянюк Ігор Антонович,
Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д.Грінченка, декан факультету психології і соціальної роботи, завідувач кафедри практичної психології.
Провідна установа: Прикарпатський державний університет ім. В.Стефаника, кафедра загальної та експериментальної психології, Міністерство освіти і науки України, м. Івано-Франківськ.
Захист відбудеться 17 червня 2005р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.451.02 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9).
Автореферат розісланий ___ травня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Помиткін Е.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Проголошена реформою загальноосвітньої школи гуманітаризація та гуманізація освіти передбачає, що навчально-виховний процес ставатиме більшою мірою особистісно насиченим та особистісно значущим, тобто, зростатиме цінність як особистості учителя, так і учня; їх взаємозалежність та взаємовплив у навчально-виховному процесі набиратимуть все більшої ваги.
У зв'язку з цим, післядипломна освіта має включати в себе не лише оволодіння педагогом новими знаннями, але й сприяти розвиткові у нього відповідних особистісних якостей. Професійна перепідготовка керівників освіти та вчителів поки що не забезпечує належним чином процес самопізнання та пізнання іншого, а відсутність спеціальних психологічних методів активного впливу на особистість педагогів не дозволяє проводити професійну психокорекцію якостей, з метою підвищення рівня ефективності їх взаємодії з учнями.
У наш час традиційні педагогічні засоби вступили у суперечність з вимогами освіти. Вітчизняні та зарубіжні вчені констатують суттєву розбіжність між соціальним замовленням суспільства і тим, яка реально формується людина сьогодні в школі (Г.О.Балл, М.Й.Боришевський, І.А.Зязюн, С.Д.Максименко, І.П.Маноха, Н.Г.Ничкало, В.В.Рибалка, М.В.Савчин та інші). Традиційні методи монологічного виховання та навчання є недостатніми у сучасній школі. Необхідна розробка нових психологічних підходів до проблеми взаємин учителя та учня, які давали б оптимальний результат у вихованні та розвитку особистості дитини. Завдання школи полягає в тому, щоб надати учневі можливість пошуку своєї індивідуальності, шляхів самоактуалізації, розвитку, саморозвитку особистості (О.О.Бодальов, М.Й.Боришевський, Л.П.Грімак, В.А.Кан-Калік, С.В.Кондратьєва, Н.В.Кузьміна, О.О.Леонтьєв, Н.І.Литвинова, Б.Ф.Ломов, Н.А.Побірченко, А.В.Петровський, Н.І.Пов'якель, Т.М.Титаренко, Л.О.Хомич, Н.В.Чепелєва та ін.)
Виникла необхідність у внесенні суттєвих змін до принципів побудови процесу взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу, у розробці нової парадигми освіти, в основі якої – акцентування уваги на внутрішньому світі дитини, на середовищі, в якому вона живе, на мотивах її навчання, самоосвіти та саморозвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: РОЗВИТОК У ПЕДАГОГІВ ОРІЄНТАЦІЇ НА СУБ'ЄКТ-СУБ'ЄКТНУ ВЗАЄМОДІЮ У ПРОЦЕСІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок