Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗМІНИ В АЗОТНОМУ ФОНДІ ТА БАЛАНС АЗОТУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ

ЗМІНИ В АЗОТНОМУ ФОНДІ ТА БАЛАНС АЗОТУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ

Назва:
ЗМІНИ В АЗОТНОМУ ФОНДІ ТА БАЛАНС АЗОТУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,35 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ
ІМ. О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО УААН
КРАВЕЦЬ ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА
УДК 631.811.1: 631.411.2: 631.1
ЗМІНИ В АЗОТНОМУ ФОНДІ ТА БАЛАНС АЗОТУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
06.01.04 – агрохімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Харків –2001
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Уманській державній аграрній академії
Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник:
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Господаренко Григорій Миколайович, Уманська державна аграрна
академія, проректор з наукової роботи
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Гончаренко Василь Юхимович, Інститут овочівництва і баштанництва
УААН, головний науковий співробітник лабораторії агрохімії
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Сирий Микола Михайлович, Харківський державний аграрний
університет ім. В.В. Докучаєва, доцент кафедри агрохімії
Провідна установа:
Інститут агроекології та біотехнології УААН,
відділ екотоксикології, м. Київ
Захист відбудеться 29.06.2001 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 в Інституті грунтознавства та
агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН за адресою: 61024, м. Харків –24,
вул. Чайковського, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту грунтознавства
та агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН за адресою: м. Харків –24, вул.
Чайковського, 4.
Автореферат розісланий 28.05.2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Павленко О.Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема азоту в землеробстві є однією з найважливіших у агрономічній науці, а забезпеченість ним рослин – одним із визначальних факторів у формуванні врожаїв. Значення азоту посилюється ще й тому, що потреба у живленні ним рослин на багато більша, ніж у інших елементах, а безповоротні втрати його мінеральних сполук з грунту через вимивання і біологічне відновлення бувають досить значними.
Для управління процесами живлення рослин, формування високих і якісних урожаїв культур і регулювання родючості грунту в умовах інтенсивного землеробства важливо всебічно вивчити направленість і ступінь змін під впливом тривалого сільськогосподарського використання. Тому питання про підвищення родючості грунту насамперед зв`язують із здатністю забезпечувати рослини азотом і воно є досить актуальним.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано згідно з тематичними планами Уманської державної аграрної академії на 1998–2000 рр. за темою “Розробка та обґрунтування системи удобрення в польовій сівозміні Правобережного Лісостепу України“ (№ ДР 0196U012626 та НТП “Родючість грунтів” – 03.04МВ/30-96), де автор брала безпосередню участь у проведенні досліджень, як аспірант.
Мета і задачі досліджень полягають у теоретичному і практичному обгрунтуванні шляхів оптимізації азотної складової родючості чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України та азотного живлення рослин у польовій сівозміні.
Об'єкт досліджень – оптимізація азотної складової родючості чорнозему опідзоленого та азотне живлення рослин.
Предмет досліджень – азотний фонд чорнозему опідзоленого та баланс азоту в польовій сівозміні.
Методи досліджень. При виконанні роботи використовувалися польовий і лабораторний методи у поєднанні з спостереженнями за рослинами та кліматичними умовами. У тривалому стаціонарному досліді вивчали вплив різних доз і систем удобрення в польовій сівозміні на процеси формування азотного фонду грунту, врожайність та якість сільськогосподарської продукції. Лабораторні досліди використовувалися для уточнення параметрів азотного режиму грунту. Відібрані зразки грунту та рослин досліджували хімічними методами.
Для досягнення поставленої мети дослідження проводилися за такими напрямками:–
визначити вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на процеси формування і стан азотного фонду чорнозему опідзоленого та його азотний режим; –
вивчити зміни параметрів деяких показників азотного фонду грунту, які визначають принципові питання застосування азотних добрив і дозволяють виявити шляхи регулювання його азотного режиму;–
встановити причини та масштаби міграції рухомих сполук азоту по профілю грунту та підгрунтя під впливом тривалого застосування різних доз та систем удобрення;–
визначити вміст азоту в рослинах та винос його врожаями залежно від системи удобрення та доз добрив;–
провести спостереження за сезонними змінами вмісту мінерального азоту в грунті;–
вивчити взаємний вплив азоту та інших факторів росту і розвитку рослин на урожайність культур та якість продукції;–
розрахувати баланс азоту в грунті за тривалого застосування різних доз добрив та систем удобрення в польовій сівозміні зерно-бурякового типу;–
встановити оптимальний рівень насичення польової сівозміни азотними добривами залежно від системи удобрення;–
дати економічну оцінку тривалого застосування добрив у польовій сівозміні;–
розробити рекомендації виробництву для регулювання азотного режиму чорнозему опідзоленого.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЗМІНИ В АЗОТНОМУ ФОНДІ ТА БАЛАНС АЗОТУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок