Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛІНГВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

ЛІНГВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Назва:
ЛІНГВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,81 KB
Завантажень:
249
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
ХОМ’ЯК Іван Миколайович
УДК 811.161.2
ЛІНГВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
13.00.02 – теорія і методика навчання
української мови
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ - 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному педагогічному університеті
імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України
Науковий консультант: член-кореспондент АПН України,
доктор педагогічних наук, професор
Біляєв Олександр Михайлович,
Інститут педагогіки, головний науковий співробітник
лабораторії навчання української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Городенська Катерина Григорівна,
Інститут української мови, заступник директора,
доктор педагогічних наук, професор
Онкович Ганна Володимирівна,
Інститут вищої освіти, завідувач відділу теорії
та методології гуманітарної освіти,
доктор педагогічних наук, доцент
Караман Станіслав Олександрович,
Криворізький державний педагогічний університет,
завідувач кафедри української мови
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний
університет, кафедра українського мовознавства,
Міністерство освіти і науки України, м.Херсон
Захист відбудеться “6” березня 2002 року о 14 годині 30 хв. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07 в Національному педагогічному
університеті імені М.П.Драгоманова (01601, м.Київ-30, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова (01601, м.Київ-30, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розісланий “25” січня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.О.Козачук
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження визначається завданнями реформування мов-ної освіти в Україні, спрямованими на удосконалення навчання української мови в загальноосвітніх закладах, підвищення мовленнєвої культури учнівської молоді, що викликано демократичними перетвореннями в країні, відродженням українсь-кої національної школи.
На основі права українського народу на самовизначення 16 липня 1990 ро-ку Верховною Радою проголошено державний суверенітет України. Територія, м о в а , символіка (гімн, прапор, герб), судочинство, армія набули значення атри-бутів Української державності. Мова стала одним із визначальних факторів само-організації української нації, її цементуючим ферментом, що забезпечує ціліс-ність державних структур, акумулює в собі зміни в політичному й економічному житті суспільства, охоплює всі сфери суспільної діяльності, єднає цілі покоління людей у часі і просторі. Підтвердженням важливості української мови як крите-рію духовності народу, його культури й освіченості є десята стаття Конституції України, яка узаконила те, що державною мовою в Україні є українська мова, і держава забезпечує всебічний розвиток та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
Після тривалого занепаду української мови настав час її ренесансу: впоряд-ковується український правопис, видаються перекладні термінологічні словники, повертаються до життя напівзабуті слова та їх граматичні форми. На новий ща-бель піднімається шкільна освіта: формуються нові концепції навчання українсь-кої мови (О.М.Біляєв, М.С.Вашуленко, Л.І.Мацько, С.Я.Єрмоленко, Л.В.Скура-тівський, Л.М.Симоненкова, Г.Т.Шелехова), розробляється державний стандарт української мови (Л.В.Скуратівський, О.М.Біляєв, М.С.Вашуленко, Л.І.Мацько, Н.В.Бондаренко, Л.М.Симоненкова, Г.Т.Шелехова, О.Н.Хорошковська, К.З.Пов-хан, О.В.Новосьолова, А.В.Ярмолюк), створюються нові оригінальні методики оволодіння усним і писемним мовленням.
Кардинальних змін зазнали підходи до засвоєння шкільного курсу україн-ської мови. Наголос зроблено на трьох принципах, які мають відігравати провід-ну роль у навчальному процесі: комунікативно-діяльнісному, культурологічному і проблемному. Істотним нововведенням до нині чинних програм з української мови є нова редакція пояснювальної записки, в якій зроблено акцент на багато-функціональності рідної мови, по-новому сформульовано освітню мету і завдан-ня вивчення її в школі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: ЛІНГВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок