Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВО ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯН

ПРАВО ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯН

Назва:
ПРАВО ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,13 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КОСТЯШКІН Іван Олександрович
УДК 349.4
ПРАВО ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯН
Спеціальність: 12. 00. 06. - земельне право; аграрне право; екологічне право;
природоресурсне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі трудового, земельного
та екологічного права юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,
академік Академії правових наук України,
Заслужений юрист України Андрейцев Володимир Іванович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
декан юридичного факультету, завідувач кафедри трудового,
земельного та екологічного права.
Офіційні опоненти:
Мунтян Василь Лук’янович, доктор юридичних наук,
професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін
Академії правці і соціальних відносин Федерації профспілок України.
Каракаш Ілля Іванович, кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права
Одеської національної юридичної академії, проректор
Одеської національної юридичної академії.
Провідна установа:
Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів.
Захист відбудеться 12 січня 2006 року о 12 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 Київського національного
університету імені Тарас Шевченка
(01033, м. Київ, вул.. Володимирська, 60, в ауд. 253).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул.. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 10 грудня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради к.ю.н., доц. Боднар Т.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Метою будь-якої земельної реформи є гармонізація індивідуальних та суспільних інтересів, що зумовлює гостру потребу детального наукового дослідження та належного законодавчого регулювання права загального землекористування громадян як самостійного правового інституту. Становлення й розвиток відносин приватної власності на землю в нашій державі жодною мірою не повинні обмежувати можливості людини і громадянина на вільне використання земель як базового природного ресурсу та місця життєдіяльності. Земельна ділянка як просторово і функціонально визначене ціле призначена не лише для задоволення потреб власника (спеціального користувача), а й залишаючись частиною земної поверхні, являє собою споживчий інтерес для суспільства в цілому як територія, здатна задовольняти духовні, естетичні, оздоровчі, рекреаційні потреби населення, виступати засобом сполучення в процесі реалізації права загального землекористування громадян.
Конституцією України визначено право кожного громадянина на користування природними об’єктами (землями, лісами, водами тощо) відповідно до закону (ст.13) Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. - Ст. 141.. Досить вдалою у цьому зв’язку є законодавча позиція щодо права громадян на загальне та спеціальне використання природних ресурсів Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №41. - Ст.546.. Безперечно, що зазначене вище конституційне право кожного громадянина на користування природними ресурсами, у нашому випадку землями, реалізується, перш за все, в процесі здійснення права загального землекористування громадян. Останнє, у силу невизначеності механізмів його реалізації в Земельному кодексі України (далі ЗК України), інших нормативно-правових актах та відсутності ґрунтовних доктринальних досліджень з цього приводу, вимагає комплексного наукового осмислення у контексті вдосконалення чинного законодавства та потреб практики у відповідній сфері.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано у контексті науково-дослідної роботи за темою "Формування механізму реалізації і захисту прав та свобод громадян в Україні", яка виконується на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (номер теми БФ 042-01, номер державної реєстрації 0101U003579).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПРАВО ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок