Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,65 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Іванова Роза Хамітівна
УДК 658.8.03
ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація
і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Орлов Петро Аркадійович
Харківський державний економічний університет,
завідувач кафедри економіки та маркетингу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Міщенко Володимир Якимович
Національний технічний університет “ХПІ”,
завідувач кафедри бізнесу та контролінгу
кандидат економічних наук, доцент
Сєрова Ірина Анатоліївна
Харківський державний економічний університет,
доцент кафедри статистики
Провідна установа – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, кафедра маркетингу, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться “22” травня 2003 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.055.01, Харківський державний економічний університет, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий “15” квітня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М. С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Розвиток ринкових відносин в економіці України і формування конкурент-ного середовища об'єктивно вимагають створення адекватних методів управ-ління підприємствами, до яких відноситься розробка і реалізація стратегії ви-робничо-господарської діяльності. Особливе значення, з точки зору забезпечення високих фінансових результатів і усталеної конкурентної позиції, має розробка ефективної цінової стратегії підприємства, наукова обґрунтованість якої є однією з основних передумов успішної діяльності підприємства.
Актуальність теми. Проблеми ціноутворення в ринкових умовах розглядаються на теоретичному і методологічному рівні такими вітчизняними і закор-донними вченими, як: М. Аристархова, Г. Багієв, І. Єрухумович, Ф. Котлер, І. Ліпсиц, В. Міщенко, Р. Ноздрьова, Т. Негл, П. Перерва, Є. Пунін, А. Цацулін, В. Хруцький, П. Шуляк, Е. Уткін та ін. У роботах цих авторів аналізуються загальні принципи, методи і прийоми ціноутворення, що застосовуються в ринкових умовах господарювання, принципи узгодження ціноутворення з іншими елементами маркетингу. Однак низка завдань методичного забезпечення формування цінової стратегії підприємства на товари споживчого призначення в умовах конкурентного середовища розроблені недостатньо повно, вимагають уточнення і розвитку в сучасних умовах господарювання. До таких питань, зокрема, відносяться: забезпечення відповідності цінової стратегії загальній і конкурентній стратегіям підприємства, взаємозв'язок цінової стратегії та конку-рентних переваг, урахування в ціноутворенні ризиків та впливу інфляції, організація інформаційного забезпечення та ін.
Актуальність цих завдань і обумовила вибір теми дисертаційного до-слідження, визначила його мету і завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Харківського державного економічного університету. В основу дисертації покладені теоретико-методичні і практичні розробки, що є частиною досліджень науково-дослідної роботи "Розробка концепції керування підприємством на принципах маркетингу" (номер державної реєстрації 0102U002702). При виконанні цих досліджень особисто дисертантом була розроблена методика формування цінової стратегії підприємства, теоретично обґрунтований взаємозв'язок цінової стратегії із загальною і конкурентною стратегіями підприємства.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення і розвиток теоретичних і методичних основ, а також розроблення практичних рекомендацій щодо формування цінової стратегії підприємства легкої промисловості з урахуванням невизначеності зовнішнього середовища.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок