Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ЗА ГРУПАМИ СТИГЛОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ ТА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ЗА ГРУПАМИ СТИГЛОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ ТА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ЗА ГРУПАМИ СТИГЛОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ ТА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,68 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
ПИСАРЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК: 633.15: 631.6: 631.03 (477.72)
ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ЗА ГРУПАМИ СТИГЛОСТІ ГІБРИДІВ
КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ ТА
ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ В УМОВАХ
ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.02 - сільськогосподарські меліорації
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Херсон - 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті землеробства південного регіону Української академії аграрних наук упродовж 1998-2004 pp.
Науковий керівник: Лавриненко Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент УААН, Інститут землеробства південного регіону УААН, завідувач лабораторії селекції кукурудзи
Офіційні опоненти: Лимар Анатолій Остапович, доктор сільськогосподарських наук, професор Херсонський державний аграрний університет, професор кафедри рослинництва
Тищенко Олександр Павлович, Кримський науково-дослідний центр Інституту гідротехніки і меліорації УААН, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник сектору експлуатації рисових зрошувальних систем.
Захист відбудеться "14" лютого 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01 у Державному вищому навчальному закладі “Херсонський державний аграрний університет” за адресою: 73006, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23, ауд. 92
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці державного вищого навчального закладу “Херсонський державний аграрний університет” за адресою: 73006, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23, головний корпус.
Автореферат розісланий "14" січня 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук, доцентА.В.Шепель


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В зоні південного Степу при зрошенні є необхідний природній потенціал для формування 16-18 т/га зерна кукурудзи при наявності відповідних за продуктивністю гібридів та застосуванні новітніх технологій. Гібриди української селекції за параметрами продуктивності не поступаються кращим зразкам закордонної селекції, але мають перед ними незаперечну перевагу – вони створені в степовій зоні й мають генетично обумовлені механізми адаптивності до ґрунтово-кліматичних умов південного регіону і зрошуваного землеробства.
Тому розробка нових і вдосконалення існуючих елементів технології вирощування кукурудзи на поливних землях, основними з яких є добір високопродуктивних, адаптованих до умов зрошення гібридів кукурудзи, визначення густоти стояння рослин, вивчення ефективності традиційних і відпрацювання нових методів планування вегетаційних поливів, а також оцінка економічних та біоенергетичних показників при їх застосуванні, має наукову новизну та актуальність для сільськогосподарського виробництва.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження та наукові розробки, які узагальнені в дисертаційній робо---ті, виконувалися автором відповідно з тематичним планом Інституту зрошуваного землеробства (з 2000 року – Інституту землеробства південного регіону УААН) за державною комплексною програмою "Продовольство", проекту "Зерно", завданням "Технологія вирощування зернових і олійних культур в зоні Степу" згідно тематичного плану та робочої програми досліджень лабораторії зрошення ІЗПР „Водо - та енергозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур” (номер державної реєстрації 0197U015758) та „Удосконалення режимів зрошення, методів управління поливами і технологій вирощування сільськогосподарських культур” (номер державної реєстрації 0104U002805).
Мета та задачі досліджень. Метою роботи було встановлення закономірностей водоспоживання, ростових та продуційних процесів різних за скоростиглістю гібридів кукурудзи, визначення оптимальної густоти стояння рослин, розробка нових методів управління зрошенням та удосконалення поверхневого способу поливу.
Для досягнення поставленої мети передбачалось вирішення таких завдань:
? вивчити особливості сумарного водоспоживання різних генотипів кукурудзи при природному зволоженні та в умовах зрошення, визначити зони активного використання вологи рослинами та динаміку поглинання її протягом вегетації;
? дослідити сумарне та середньодобове випаровування зрошуваної кукурудзи залежно від вологозабезпеченості рослин та умов вегетаційного періоду;
? визначити за даними власних досліджень та матеріалів багаторічних дослідів Інституту зрошуваного землеробства інтегровані показники сумарного та середньодобового випаровування за декадами вегетаційного періоду різних за скоростиглістю гібридів кукурудзи;
? встановити строки настання та тривалість фаз росту й розвитку рослин, фенологічні та морфобіологічні показники рослин кукурудзи залежно від режиму зрошення, групи стиглості та густоти стояння рослин, особливості формування листової поверхні, величину продуктивності фотосинтезу, динаміку накопичення сирої маси та сухої речовини;
? вивчити ефективність традиційних та новітніх методів планування і управління режимом зрошення різних за скоростиглістю гібридів кукурудзи;
? розробити новий розрахунковий метод визначення строків і норм поливів кукурудзи та провести оцінку його, порівняно з існуючими методами;
? встановити вплив умов вологозабезпеченості, методів планування вегетаційних поливів, способів розподілу води при поверхневому поливі та густоти стояння рослин на урожайність зерна та структуру врожаю різних за скоростиглістю гібридів кукурудзи;
? розрахувати витрати поливної води на формування врожаю кукурудзи залежно від методів планування вегетаційних поливів та розподілу води при поливі по борознах:
? визначити коефіцієнти водоспоживання та ефективності зрошення залежно від методу управління зрошенням та скоростиглості гібриду;
? визначити економічну ефективність та провести біоенергетичну оцінку елементів технології вирощування кукурудзи, що удосконалюються, за умов зрошення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ЗА ГРУПАМИ СТИГЛОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ ТА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок