Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ліберально-демократична течія в суспільному русі України ( друга половина XIX - початок ХХ ст.)

Ліберально-демократична течія в суспільному русі України ( друга половина XIX - початок ХХ ст.)

Назва:
Ліберально-демократична течія в суспільному русі України ( друга половина XIX - початок ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,55 KB
Завантажень:
233
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Жиленкова Ірина Миколаївна
УДК 94(477)”18/19”:329
Ліберально-демократична течія в суспільному русі України
( друга половина XIX - початок ХХ ст.)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії України
факультету української філології Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Науковий керівник: доктор історичних наук,
професор Даниленко Віктор Михайлович,
завідувач відділом історії культури українського
народу Інституту історії України НАН України.
Офіційні опоненти доктор історичних наук, професор
Щербак Микола Григорович, професор кафедри
архівознавства та спеціальних галузей історичної
науки Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук, доцент
Волощенко Аза Кирилівна, доцент
кафедри історії Київського інституту
“Слов’янський університет”.
Провідна
установа Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна, кафедра історії України.
Захист відбудеться “ 5 “ __червня__ 2000 р. о 14 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ,
вул. Володимирська 60, ауд. 349.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці
імені М.Максимовича Київського університету
імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “4” ___травня___ 2000 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг становить 203 сторінки. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, посилань, списку джерел та літератури ( 23 сторінки, 332 позиції).
Вступ. Актуальність дослідження. Відновлюючи національні традиції, українська історична наука дедалі більше уваги приділяє дослідженню тих сторінок минулого, що замовчувалися або й фальсифікувалися. Серед них й історія ліберально-демократичного руху в Україні другої половини XIX - початку XX століття.
Під ліберально-демократичним рухом розуміють ту течію суспільно-політичного, громадського та культурного життя, представники якої проповідували ідеї свободи, суверенітету і прав особи, гуманізму, демократії, які й сьогодні залишаються актуальними. В Конституції України відзначається, що “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю.” Конституція України. –К., 1997. – С.4. Лібералізм протистоїть будь-яким спробам використати державну владу на шкоду особистій гідності і правам людини.
Витоки лібералізму, як сукупності філософських, політичних, правових поглядів, сягають у XVII ст., але як самостійна течія він сформувався в середині XIX ст., набув популярності на рубежі XIX – XX ст., не втратив її і в сучасних умовах.
Ідейно-теоретичні основи лібералізму були розроблені видатними просвітителями Дж.Локком, Ш.Монтеск’є, Ж.Руссо, Д.Дідро, Т.Джефферсоном та ін., які обгрунтували пріоритет особистої свободи людини , рівність громадян перед законом, засади правової держави. Співзвучні погляди висловлювали й українські мислителі, зокрема Г. Сковорода, М.Максимович, М.Костомаров, П.Куліш, Т. Шевченко та ін.
У XIX ст. ліберально-демократичні ідеї лягли в основу ряду суспільних і громадських рухів та політичних об’єднань. Спробу поєднати український національно-демократичний рух з європейськими ліберально-демократичними ідеями зробив М.Драгоманов. Носіями ліберально-демократичної ідеології стали громади, товариства “Просвіти”, земства, народницькі та інші громадські об’єднання, часописи “Основа”, “Киевская старина”, численна періодика в Галичині.
Ліберально-демократичний рух в Україні – органічна частина її суспільно-політичного і культурного життя.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Ліберально-демократична течія в суспільному русі України ( друга половина XIX - початок ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок